Idag: Kommunestyremøte

Idag er det kommunestyremøte i rådhuset i Sundet kl. 18.00, med en nokså tynn saksliste. Ny rådman skal ansettes Verdt å merke seg er også at alle partier i formannskapet er enige om at Eidsvoll ikke skal delta i prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer. NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Knut Bakkehaug er Venstres representant i kommunestyret. Hvem som representerer de andre partiene kan du se her.

SAKSLISTE:

PS 14/34 (13/3545) Ansettelse av rådmann

PS 14/35 (14/1252) Utvalg for næring, plan og miljø. Suppleringsvalg av varamedlemmer for Høyre

PS 14/36 (14/1368) Høring – eierskapskontroll av Digitale Gardermoen IKS (DGI)

PS 14/37 (14/1031) Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 (lles nettavisen Liberalerens omtale av saken her).

PS 14/38 (13/3892) ØRAS – revisjon av selskapsavtale

PS 14/39 Interpellasjoner og spørsmål

PS 14/40 (10/1557) Utsettelse av salg av Feiring Aldersheim

RS 14/4 (12/1209) Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Eidsvoll kommune

Du kan lese innkalelsen og sakspapirene her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**