Vestfold Venstre ønsker forslag på kandidater til miljøprisen 2014

Styret i Vestfold Venstre ber om forslag til en verdig mottaker av Vestfold Venstres Miljøpris 2014. I statuttene for prisen heter det at den kan gis til arbeid for å motvirke klimaendringer, lokal forurensning, naturvern og sikring av friområder, samt tiltak for å motvirke truslene mot vårt viktige økosystem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Akershus Venstres miljøpris

Foto: Morten Skåningsrud

Prisen, som i år utdeles 7. gang, utdeles til enkeltpersoner, lag, organisasjoner, firma eller etater som har gjort en unik innsats for miljøet – i vid forstand – i det siste året eller over lang tid.

Forslag til kandidater sendes fylkesstyret i Venstre ved org. Nestleder Karin S. Frøyd på e-postadresse: [email protected]

For at forslaget skal komme i betraktning må det gis en god begrunnelse.

Frist for innsending av forslag til aktuelle kandidater til miljøprisen er satt til 30.mai 2014.

Miljøprisen for 2014 vil bli utdelt på et arrangement knyttet opp til markeringen av verdens miljødag i juni. Vestfold Venstre vil komme tilbake med sted og endelig tidspunkt senere.

Vestfold Venstres miljøpris 2009

Vestfold Venstres miljøpris 2009
Foto: Karin Frøyd

Vinnere av miljøprisen tidligere år har vært:
2013 Norges Jeger og Fiskeforbund Vestfold
2012 Fretex
2011 Alexandra Hauge
2010 Karl Hagelund, tidl. Naturverninspektør hos fylkesmannen
2009 Skjærgårdstjenesten
2008 Den norske Turistforening i Vestfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**