Færre unge uføre i Haugesund

Antallet unge uføre mellom 18 og 29 år i Haugesund gikk ned med 5,2 prosent fra 115 til 109 personer fra 2013 til 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det viser ferske tall per 31. april fra NAV.

I samme periode økte antallet unge uføre i Rogaland med 6,9 prosent og på landsbasis med 6,8 prosent.

-Det er svært gledelig med en nedgang i antallet unge uføre i Haugesund etter flere år med økning, sier Venstres Svein Abrahamsen. Dette tyderpå at Haugesund kommune sin innsats på en bred front å få ned uføretallene blant unge begynner å gi resultater, og jeg håper at den positive utviklingen vil vare ved.

Psykiske lidelser er den vanligste årsaken til at ungdom blir uføretrygdet og dermed havner i en vanskelig livssituasjon, samtidig som samfunnet går glipp av verdifull arbeidskraft. Det er derfor viktig at vi jobber videre for å forebygge psykiske lidelser og tidlig uførhet, ikke minst gjennom å styrke skolehelsetjenesten
som et lavterskeltilbud til barn og unge, sier Abrahamsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**