Flertall på Stortinget om kraft fra land på Utsira

Venstre og resten av opposisjonspartiene har blitt enige om å legge til rette for kraft fra land på Utsira-høyden. – Elektrifisering av Utsirahøyden er helt avgjørende for å nå målene i klimaforliket. For Venstre har dette vært signalisert veldig lenge, og dette er veldig bra for å klare å nå målene vi har satt i klimaforliket, sier Ola Elvestuen, leder for miljø – og energikomiteen på Stortinget og nestleder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 – Elektrifisering av Utsirahøyden er helt avgjørende for å nå målene i klimaforliket, sier Elvestuen.

– Elektrifisering av Utsirahøyden er helt avgjørende for å nå målene i klimaforliket, sier Elvestuen.
Foto: Anne Solsvik

Venstre har vært klar på vårt krav om elektrifisering av dette feltet. Utsirahøyden er et stort felt i Nordsjøen der elektrifisering gir stor uttelling for å redusere norske klimautslipp og et område som vil være i produksjon helt frem til 2070.

Viktig reduksjon av norske klimautslipp
— Elektrifisering av Utsirahøyden er helt avgjørende for å nå målene i klimaforliket. Vi er glad for at det nå er et flertall i Stortinget for å få dette på plass, sier Elvestuen,

– Uten denne elektrifisering av Utsirahøyden ville det blitt svært utfordrende å nå målene om CO2-reduksjoner i klimaforliket og de forpliktelsene vi har meldt inn til FN. Nå tar vi et avgjørende steg i riktig retning, påpeker Elvestuen.

— Når vi må gjennomgå store endringer i årene framover for å nå våre egne klimamål, kreves det tøffe beslutninger. Dette er en av de tøffe beslutningene som flertallet nå står bak, sa Elvestuen.

Ola Elvestuen

Foto: Bård Ek

Flertall på Stortinget
Venstre har inngått en samarbeidsavtale med regjeringspartiene hvor en ytterligere styrking av klimaforliket er et av punktene.

– Denne kloden skal vi overlate til våre barn i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre. Da må vi også ta ansvar for det, sier Elvestuen.

– Vi håper at også regjeringspartiene vil tilslutte seg denne enigheten nå – for å gjennomføre en elektrifisering på et senere tidspunkt er hverken fornuftig eller realistisk, påpeker Elvestuen.

Flertallet fremmer følgende forslag:
1. Stortinget ber regjeringen i konsesjonsvilkårene for Johan Sverdrup stille krav om etablering av en områdeløsning som omfatter Gina Krogh, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Johan Sverdrup, hvor hele områdets kraftbehov dekkes med kraft fra land, med en tidsplan for gjennomføring.

2. Stortinget ber regjeringen i konsesjonsvilkårene for Johan Sverdrup stille krav om at kabelforbindelse mellom de ulike installasjonene på Utsirahøyden etableres i forbindelse med oppstartsfasen av Johan Sverdrup.

3. Stortinget ber regjeringen legge flertallets merknader i denne innstillingen til grunn for det videre arbeidet med utviklingen av petroleumsaktivitet på den sørlige Utsirahøyden.

Utsira
I 1996 bestemte Stortinget at det ved alle nye feltutbygginger på norsk sokkel skal beregnes kostnader ved å elektrifisere innretningen fremfor å bruke gassturbiner. Utsirahøyden er en geologisk høydeformasjon på havbunnen i Nordsjøen, om lag 200 kilometer vest for Rogaland. Oljefeltene på Utsirahøyden går under navnene Johan Sverdrup, Ivar Aasen, Gina Krog og Edvard Grieg. Utsirahøyden er ett område der elektrifisering gir stor uttelling for å redusere klimautslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**