Kan støtte bybanekompromiss

Venstres gruppeleder, Julie Andersland, sier de kan støtte kompromisset til H og Frp. Men mener fremdeles Bergen trenger en reserveløsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Andersland 5

Foto: Mathias Fischer

– Det som skiller kompromisset fra Bryggen-løsningen, er at vi får et stopp i Skuteviken istedenfor ved Sildesalgslaget. Da sier det seg selv at vi mener det er en god nok kollektivløsning. Venstre har aldri vært opptatt av hvor Bybanen skal kjøre, det som er viktig er jo hvor den skal stoppe. Problemet nå er hva vi gjør om det viser seg å være umulig å bygge denne tunnelen.

Riksantikvaren har varslet innsigelser mot tunnel ved Kjøttbasaren, Byantikvaren frykter at Finnegården kan rase sammen.

– Om denne løsningen går bra, gir det en god bane til Åsane. Men om det viser seg umulig å gjennomføre, må vi ha en plan B. Den planen kan ikke være å bygge t-bane fra Peter Motsfeldts gate, men en dagløsning langs Bryggen. Venstres utfordring til byrådet er at nå må de legge frem en sak som tar høyde for at kompromisset er et mer usikkert og risikabelt alternativ enn de andre, sier Andersland.

Les hele saken på BT.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**