Har kommunen oversikt over kunsten?

NRK avslørte tirsdag 12.mai at nærmere 200 offentlig innkjøpte kunstverk er sporløst forsvunnet. Venstres Knut Bakkehaug har sendt ordfører Einar Madsen (Ap) et spørsmål om Eidsvoll kommune har noen oversikt over sin kunst. Les henvendelsen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Til: Ordfører Einar Madsen i Eidsvoll kommune

Fra: Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant Venstre

Spørsmål om registreringsordning for kunst i kommunens eie

NRK avslørte tirsdag 12.mai at nærmere 200 offentlig innkjøpte kunstverk er sporløst forsvunnet. NRK har fått tilgang til en liste som viser at hele 187 kunstverk i offentlig eie er borte. Dette er kunst som er kjøpt inn de siste fire tiårene, og som er forvaltet av KORO (Statens fagorgan for kunst i offentlige rom) for staten.

Venstre mener det er bekymringsfullt at staten tar så dårlig vare på kunstverk man har fått eller kjøpt, og mener det er viktig å få avklart hvordan kunst i kommunal eie blir ivaretatt. Derfor ønsker jeg å stille ordføreren følgende spørsmål:

– Har Eidsvoll kommune en registreringsordning som viser hvilke kunstverk kommunen eier, og hvor disse befinner seg?

– Hvis svaret er nei, vil ordføreren ta initiativ til at en slik registrering blir innført i Eidsvoll kommune?

Mvh. Knut Bakkehaug,
kommunestyrerepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**