Har kun den avgåtte byrådens ord på at det kan bygges bybane ved Kjøttbasaren

Tunnelen ved Kjøttbasaren får nærmest totalslakt i samtlige fire rapporter som omtaler den. Byrådspartiene viser til én kilde på at tunnelen er mulig å bygge: Et muntlig utsagn fra den avgåtte byråden Filip Rygg. Ikke forsvarlig, mener Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Venstres Julie Andersland krever en realistisk og god plan B dersom kompromissalternativet ikke lar seg bygge.

Venstres Julie Andersland krever en realistisk og god plan B dersom kompromissalternativet ikke lar seg bygge.

I dag legger byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) etter alt å dømme frem saken om ny bybanetrasé fra Bergen sentrum til Åsane for byrådet.

NRK har gått gjennom en rekke rapporter for alternativet Høyre og Frp har gått inn for, med tunnel ved Kjøttbasaren mellom Torget og Bryggen i Bergen sentrum.

Rapportene viser at bygninger rundt Finnegården og Bryggen kan bli skadet av endringer i grunnvannet, eller i verste fall rase sammen dersom tunnelen bygges. Traseen kommer også i sterk konflikt både med nyere tids kulturminner og kulturminner under bakken.

Multiconsult sier i sin rapport, laget på oppdrag fra Riksantikvaren, at tunnelen kan få konsekvenser for bygg så langt som 200 meter unna innslaget.

— Jeg lurer veldig på hvilken rapport de støtter seg på når de sier dette er et gjennomførbart prosjekt, sier Julie Andersland (V), som var kritisk til Høyre og Frp da det ble klart at de gikk inn for Kjøttbasaren-alternativet.

Nå stiller Andersland store spørsmålstegn ved om traseen i det hele tatt er mulig å bygge.

— Slik jeg leser rapportene, så er det absolutt ikke mulig å gjøre dette uten å påføre kulturminneområder i Bergen veldig, veldig store skader, sier Andersland.

Les hele saken hos NRK Hordaland her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**