– Målet for Venstre er trygge folk på trygge veger

– Det viktigste for Venstre i vegpolitikken er trafikksikkerhet, sier nestleder i transportkomiteen, Abid Q. Raja (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre er med i budsjettforliket på å bygge flere og bedre veger. – Det gjør vi fordi det er helt avgjørende å bygge veger for verdiskapingen i Norge, men også for at det skal bli færre ulykker. En ulykke er en ulykke for mye, sier Raja.

Må tenke på de som går og sykler

– Det er tusenvis av barn i Norge som går til skolen på utrygge veger og prøver så godt de kan å holde seg mellom den hvite stripa og grøftekanten. Vi må gi disse barna trygg veg til skolen så de kan gå og sykle uten at vi foreldre sitter med hjertet i halsen, sier Raja.

Raja er fornøyd med at Venstre, sammen med de andre borgerlige partiene, fra senest 2015 oppretter en egen belønningsordning for kommuner som bygger gang- og sykkelveg. Det betyr at staten går inn og betaler halve regninga for de beste og viktigste prosjektene for bygging av gang- og sykkelveg i hele landet. Skoleveg blir prioritert først.

God kjøreopplæring gir gode holdninger

– Da jeg fikk lappen så kjørelæreren min meg rett i øynene og sa “Jeg skal ikke se navnet ditt i avisa og se at du er i en trafikkulykke fordi du har kjørt for fort”. Jeg husker godt hva han sa når jeg kjører og kjører forsiktig. God kjøreopplæring gir gode holdninger, sier Abid Q. Raja

Venstre vil opprette et offentlig trafikkskolenettsted der alle kan se hva slags kompetanse trafikklærerne har og hva strykprosenten er ved kjøreskolene. Holdninger må inn tidlig, og kjøreopplæring er for viktig til at det er tilfeldigheter som fører til hva slags opplæring ungdommene våre får.

 Abid Q. Raja vil sørge for at alle barn har en trygg skoleveg.

Abid Q. Raja vil sørge for at alle barn har en trygg skoleveg.
Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Tilpasse fartsgrensene vær og føre

Venstre vil tilpasse fartsgrensene vær og føre. – Vi må få flere digitale skilt sånn at vi kan redusere fartsgrensen når vær og føre tilsvarer det. Da får vi en styring av fartsgrensen som setter folk først og er med på å redusere faren for at liv kan gå tapt, avslutter Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**