Ønsker aktivitet på Slettentomta

På grunn av den høye byggeaktiviteten som er i Klæbu sentrum for tiden anbefaler rådmannen at kommunen ikke legger slettentomta ut for salg nå. Venstres Paal Christian Bjønnes sier seg enig, men ønsker at området tas i bruk i mellomtiden. Han vil invitere idrettsrådet, kulturrådet og frivillighetssentralen til idedugnad om hva tomta kan brukes til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Slettentomta

Foto: Paal Christian Bjønnes

– Det er vanskelig å spå hvor fort utbyggingen i sentrum vil gå, men det er ikke utenkelig at det går både fem og ti år før det igjen er behov for mer utbyggingsareal i sentrum. Derfor mener jeg vi må etablere et midlertidig anlegg på tomta som er til glede for barn og unge i bygda. Tomta er ikke noe pent syn slik den ligger nå. Vi har ikke mye penger til rådighet, men med gode ideer fra frivilligheten og gode krefter som arbeider sammen håper jeg vi kan få til noe bra, sier Bjønnes.
Forslaget Bjønnes la frem er:
“Formannskapet ber rådmannen ta initiativ til møter med idrettsrådet, kulturrådet og frivillighetssentralen. I disse møtene legges det frem at dette arealet kan disponeres i et uvisst antall år fremover i påvente av mer permanente tiltak, og at det ønskes ideer til aktivitet i mellomperioden. Ideene og mulig gjennomføring legges frem for formannskapet.”

Forslaget fikk flertall.

Slettentomta

Foto: Paal Christian Bjønnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**