Statsministeren utfordret på fattigdomsbekjempelse

Både i samarbeidsavtale mellom Venstre, Krf og regjeringspartiene og i budsjettavtalen for 2014 er det enighet om å få plass tiltak for å bekjempe fattigdom blant barn. I dagens spørretime utfordret Trine Skei Grande statsministeren på når vi vil se noe til disse tiltakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Tiltakspakke for fattigdomsbekjempelse rettet mot barn
En rekke regjeringer har ikke klart oppgaven med å bekjempe fattigdom blant barn. Bondevikregjeringen klarte det ikke. Den rød-grønne regjeringen klarte ikke å løse fattigdomsproblemet som Kristin Halvorsen skulle fjerne med et pennestrøk.

Venstre la i forrige periode frem 35 forslag på fattigdomstiltak rettet mot barn, og i samarbeidsavtalen mellom Venstre, Krf og regjeringen er en tiltakspakke mot barn i fattige familier et av enighetspunktene.

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

– Når kommer den lovede tiltakspakken på fattigdom, og hvilke nye grep ser statsministeren for seg skal føre til at regjeringen når sitt eget mål om at Norge skal være et land med minimal fattigdom og små forskjeller, spurte Trine Skei Grande.

Statsministeren kom ikke med noen konkrete lovnader, men berømmet den rødgrønne regjeringen for å legge inn midler til fattigdomsbekjempelse i sitt siste budsjettforslag, og varslet videre satsing på dette feltet.

Skjermingsordning for fattige barn
I budsjettavtalen mellom Venstre, KrF og regjeringen forpliktet regjeringen seg til å komme tilbake til Stortinget med en skjermingsordning for fattige barn knyttet til oppholdsbetaling i barnehage i revidert nasjonal budsjett for 2014. Det kom ikke.

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

– Der hvor statsministeren lovet gjennomføringskraft før valget, er det nå løfter om utredningskraft. Det er Venstre skuffet over. Så skuffet at vi i dag krever å få løfter om at det faktisk kommer et opplegg for differensiert oppholdsbetaling i statsbudsjettet til høsten som medfører reduserte kostnader for de barnefamiliene med lavest inntekt. Kan statsministeren love det, utfordret Grande.

— Jeg tror jeg med ganske stor sikkerhet kan si at Trine Skei Grande vil bli hørt, sa statsminister Erna Solberg (H) i Stortingets spørretime onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**