Møteplan for 2. halvår 2014

Alle gruppemøter er opne, og det er mogleg for div. lag og organisasjonar til å fremje saker etter avtale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Gruppe og styremøter:

Fv. Thomas, Ole Johan, Malin, Eili og Kristian.

Foto: Kjetil Fiskergård

6. september
11. oktober (Nominasjonsmøte).
13. desember (Medlemsmøte formelt godkjenner budsjettet)

Møta blir avvikla i møtelokala under Beststasjonen på Vatneeidet kl. 12.30. Saklistene blir å finne på facebooksida vår.

For meir informasjon kan de ta kontakt med gruppeledar Kristian Stråmyr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**