Enighet på Stortinget om kraft fra land på Utsira

Et samlet Storting har i dag blitt enige om å legge til rette for kraft fra land på hele Utsira-høyden senest i 2022 – Elektrifisering av Utsirahøyden er helt avgjørende for å nå målene i klimaforliket. For Venstre har dette vært en prioritert sak veldig lenge, sier Ola Elvestuen, leder for miljø – og energikomiteen på Stortinget og nestleder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 – Elektrifisering av Utsirahøyden er helt avgjørende for å nå målene i klimaforliket, sier Elvestuen.

– Elektrifisering av Utsirahøyden er helt avgjørende for å nå målene i klimaforliket, sier Elvestuen.
Foto: Anne Solsvik

Viktig reduksjon av norske klimautslipp
– Elektrifisering av hele Utsirahøyden er helt avgjørende for å nå målene i klimaforliket. Vi må gjennomgå store endringer i årene framover for å nå våre egne klimamål, og da kreves det tøffe beslutninger. Dette er en av de tøffe beslutningene som en samlet komite nå står bak, sier Ola Elvestuen, leder for miljø – og energikomiteen på Stortinget og nestleder i Venstre.

Venstre har lenge vært tydelige på vårt krav om elektrifisering av Utsirahøyden, som er et stort produksjonsfelt i Nordsjøen. Feltet vil være i produksjon helt frem til 2070, og elektrifisering her gir stor uttelling for å redusere norske klimautslipp.

– Kravet om kraft fra land i stedet for forurensende gassturbiner er viktig for å unngå etablering av nye store utslippskilder som binder de norske utslippene på et høyt nivå lenge etter 2050. Det Internasjonale Energibyrået har advart sterkt mot å feilinvestere i fossil infrastruktur, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen

Foto: Bård Ek

Enighet på Stortinget på Stortinget
Elvestuen mener en tidsfrist var nødvendig for å sikre god fremdrift. Han er glad for at en samlet komite står bak beslutningen.

– Nå vil et samlet Storting slå fast at elektrifisering av hele området må på plass senest i 2022. Det er en særdeles tydelig bestilling til olje- og energiministeren når han skal legge frem en sak for Stortinget neste vår, sier Elvestuen.

Utsira
I 1996 bestemte Stortinget at det ved alle nye feltutbygginger på norsk sokkel skal beregnes kostnader ved å elektrifisere innretningen fremfor å bruke gassturbiner. Utsirahøyden er en geologisk høydeformasjon på havbunnen i Nordsjøen, om lag 200 kilometer vest for Rogaland. Oljefeltene på Utsirahøyden går under navnene Johan Sverdrup, Ivar Aasen, Gina Krog og Edvard Grieg. Utsirahøyden er ett område der elektrifisering gir stor uttelling for å redusere klimautslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**