Skjerpet kunnskaps- og klimaprofil

Venstre er enige med KrF, Høyre og Frp om en helhetlig avtale om Revidert nasjonalbudsjett for 2014. – Vi har skjerpet klima- og miljøprofilen, styrket kollektivtrafikken og sørget for at kommunenes merutgifter til barnehage kompenseres, sier Venstres nestleder og finanspolitisk talsperson Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Vinnerne i dette budsjettet er nå høyere utdanning, kollektivreisende og barnehagesektoren, slår Breivik fast.

Terje Breivik

Barnehager og kjernetid
Barnehagesektoren får en økning på 175 millioner kroner og er med det den store vinneren målt i antall kroner med denne avtalen. Økningen kommer gjennom kommunenes innbyggertilskudd og skal rette opp en ubalanse etter at kontantstøtteordningen ble justert forrige høst.

Les hele avtalen her (PDF).

– I tillegg er vi fornøyd med at den nå blir en utvidelse av gratis kjernetid i barnehagen som sikrer at flere barn i lavinntektsfamilier kan benytte seg av barnehagetilbud, sier Breivik.

Skjerpet klima- og miljøprofil: Kollektiv og sykkel
– Vi har med denne avtalen skjerpet både kunnskapsprofilen og klimaprofilen i budsjettet, sier Breivik.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene er økt med 65 millioner kroner, og det blir innført en ny belønningsordning for sykkel, som i første omgang får 10 millioner kroner i oppstartsfasen. – Dette er en ordning Venstre har ivret for lenge, og som vi gikk til valg på å få gjennomført, sier Breivik.

Han peker også på en økning i tilskuddet til Transnova og tilskudd for bevaring av villaks som positive vedtak for Venstre.

Skjerpet kunnskapsprofil: Økt grunnfinansiering
Universitets- og høyskolesektoren får til sammen en økning på 50 millioner kroner for resten av 2014, fordelt på statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler. I tillegg får instituttsektoren (nye forskningsinstitutter) en økning på 15 millioner kroner.

Breivik trekker fram dessuten fram en rekke mindre bevilgninger som eksempler på at Venstre nasjonalt og lokalt kan arbeide sammen for å realisere og styrke prosjekter i ulike deler av landet som har nasjonal rekkevidde. Sjakk-OL i Tromsø, restaurering av Steinmeyer-orgelet i Nidarosdomen, Oslo Freedom Forum og tilskudd til Caritas som driver med sosiale hjelpetiltak blant bl.a. asylsøkere, er slik eksempler.

Han peker dessuten på at avtalepartene er enige om at regjeringen må å følge det internasjonale nødhjelpsbehovet nøye og fortløpende vurdere å øke nødhjelpen til ofrene for borgerkrigene i Syria og Sør-Sudan.

Venstre er også fornøyd med at vi klarer å omprioritere innenfor rammen uten å øke oljepengebruken eller inntektssiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**