Nominasjonsarbeidet i gong i Skodje

Rolf Stavset leiar nominasjonsarbeidet i Skodje Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


På medlemsmøte 10.juni 2014 vart Rolf Stavset vald til leiar for nominasjonsarbeidet.

I tillegg er styret med i nomnasjonsnemda.

Utfordringane denne gongen er nok kommunereforma og tankane rundt prosessen med kommunesamanslåingar. For nokon vil dette føre til at interessa avtek, medan andre vil synest at dette gjer det ekstra spanande.

Målsetjinga er å vere ferdig i god tid før fristen, gjerne innan 31.12.2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**