Stortinget vil ha tre folkevalgte nivå

Venstre har fått flertall for at man også etter kommunereformen skal ha tre folkevalgte nivå, og at man i forbindelse med reformen skal på hvilke oppgaver som skal ligge på regionnivået. Regjeringen forventes å levere en stortingsmelding om regionnivået våren 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande fremmet i vår et representantforslag om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen, som nå har fått bred tilslutning blant partiene på Stortinget.

Et flertall i kommunal- og forvaltningskomite slår fast at vi også etter kommunereformen skal ha et folkevalgt nivå mellom stat og kommune.

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

– Venstres mål med kommunereformen er å flytte mer makt nedover til kommunene, og da er det viktig at man også kan flytte flere statlige oppgaver ned til et regionalt folkevalgt nivå, sier stortingsrepresentant Andre N . Skjelstad i Kommunalkomiteen til NTB.

Her er innstillingen fra komiteen:

«Stortinget ber regjeringen om å gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt nivå parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. Dette kan gjøres med utgangspunkt i en sammenstilling fra tidligere utredninger. Stortinget imøteser en melding til Stortinget om dette våren 2015.»

I merknadene har Venstre dessuten understreket at oppgavene til dette nivået må inn i mandatet til ekspertgruppa som er oppnevnt i forbindelse med kommunereformen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**