Solbergåsen ved Tomter

Lederen for Hobøl Venstres kommunestyregruppe, Børt Erik Vikheim, avviser FrPs anklager om sabotasje av reguleingsplanen for Solbergåsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Forleden dag kunne vi lese i avisa at Hobøl FrP anklaget blant andre Hobøl Venstre for sabotasje av utbygging av Solbergåsen i nærheten av Tomter. Rent konkret var vårt forslag å utsette saken til avklaring om en eventuell innsigelse fra Fylkesmannen var avklart. Vi synes det er rent spekulativt av FrP å kalle det for sabotasje, tvert imot synes vi det er utidig at en så viktig plan fremmes til politisk behandling uten at formalitetene er avklart. Videre er det vanskelig å se hvorfor dette haster så fryktelig. Hvorfor ikke bare vente til saken er ferdigbehandlet?

Reguleringsplanen for Solbergåsen har fortsatt klare svakheter, og er ikke på noen måte justert til å imøtekomme Venstres tidligere betenkeligheter til planen. Vi minner om at vi ikke er begeistret for den relativt dårlige adkomstløsningen til byggefeltet. Vi har tidligere spurt om hva det faktisk vil koste å få en veiløsning tettere på eksisterende bebyggelse. Det er ikke besvart. Vi har sagt at vi tror at det er miljøet som blir taperen ved en lang bilvei. Dette blir bare avfeid. Det er tidligere også fremkommet en beredskapsmessig svakhet ved at det kun er en vei inn i et så stort område. En vurdering av denne risikoen finner vi ikke spor av i planen.

FrP mener vi driver risikosport med en utsettelse og at vi med det på kommunens vegne løper en stor økonomisk risiko. Vi mener også dette er tvert om. Det er nå politikerne må kjenne sin besøkelsestid for å få justert planen slik at store kommunale kostnader kan unngås på lang sikt.

Vi lar oss ikke forundre over at FrP ikke deler disse bekymringene. Å være så blåøyd matcher kanskje partifargen, men det står dårlig i stil til kommunens anstrengte økonomi.

Børt Erik Vikheim
gruppeleder Hobøl Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**