Venstre sikrer påkobling av østre linje til Follobanen

Flertallet i Stortingets transportkomité støtter Venstres merknad om påkobling av østre linje til Follobanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Dette er svært gode nyheter for regionen vår, spesielt for oss i kommunene med mange pendlere, sier Simen Saxebøl, varaordfører for Venstre i Hobøl. – Påkoblingen av Østre linje til nytt dobbeltspor vil redusere reisetiden med 10 minutter til Oslo. Det er klart at dette vil bety mye for pendlerne vi har i Indre Østfold i dag, og ikke minst vil det gjøre oss enda mer attraktive for nye innbyggere.

Det var under Transportkomiteens behandling av proposisjonen om igangsetting av byggingen av Follobanen at påkoblingen av Østre linje ble tatt inn. Påkoblingen lå ikke inne i regjeringens forslag til vedtak. – Flertallsvedtaket i transportkomiteen er en viktig seier. Dette gir et godt håp om at det også vil bli flertall når Stortinget til sist skal bevilge pengene til prosjektet, sier Saxebøl.

Flertallet i transportkomiteen tok også med at man skal tilrettelegge for Vevelstadavgreningen under utbyggingen av Follobanen. – Vevelstadsavgreiningen er viktig, fordi den holder muligheten åpen for en eventuell senere hurtigtogsutbygging mot Europa gjennom Indre Østfold, kommenterer Saxebøl.

Se også artikkel på [eksternlink#http://http://www.smaalenene.no/nyheter/article7410614.ece]smaalenene.no[/link].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**