Uttalelse: Venstre krever økt humanitær støtte til syriske flyktninger

Borgerkrigen i Syria har tvunget 2,8 millioner syrere på flukt fra landet, i tillegg til mange flere på flukt internt. Konflikten har vart i tre år og har utviklet seg til en større regional konflikt. Slik situasjonen er, har flyktningene ingen mulighet til å vende hjem i overskuelig fremtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


De store flyktningstrømmene skaper alvorlige utfordringer i nabolandene som kan destabilisere regionen ytterligere. I Libanon er nå hver fjerde innbygger Syrisk flyktning. Flyktningene får i liten grad dekket sine primære behov. Dette er særlig prekært innenfor helse og utdanning. Polio, en sykdom som var utryddet i Syria har kommet tilbake. De som vokser opp som flyktninger får ingen eller mangelfull utdanning. Dette er alvorlig både for den enkelte som blir fratatt muligheten til å tilegne seg kunnskap og det er alvorlig for samfunnet som helhet.

Syrias naboland har tatt imot mange flyktninger, men trenger hjelp for å kunne gi flyktningene tilgang på viktige basisgoder. Venstre ønsker derfor et krafttak for å sikre syriske barn på flukt tilgang til utdanning og helsehjelp. Utdanning åpner muligheter for syriske barn og er det viktigste virkemidlet i kampen mot ekstremisme. Norsk humanitær støtte til syriske flyktninger må derfor økes betraktelig. Det er også viktig å avlaste nabolandene. Mens Sverige har tatt imot 8000 syriske flyktninger, har Norge knapt tatt imot 1000, hvorav halvparten gjøres ved at det kuttes i kvoten for flyktninger fra andre land. Venstre ønsker derfor at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger.

Norge må også ta i mot flere av de hardt skadde Syriaflyktningene. Aktuelle sykehus og kommuner må sikres tilstrekkelige statlig økonomibidrag for nødvendig behandling/ andre helsetjenester og oppfølging.

Vi har et ansvar for å hjelpe syrere på flukt og vi må sikre at de som vokser opp på flukt ser at det finnes muligheter i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**