Nes Legevakt- fortsatt håp

Kommunestyret tok 17. juni stilling til Nes Venstres forslag om å beholde legevakta i Nes. I forkant overrakte Aksjonsgruppa for legevakta ca 7500 underskrifter til ordfører Oddmar Blekkerud i den nye rådhusparken.
Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og KrF ønsket en utredning, mens Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet støttet Nes Venstres forslag. Dermed er det fortsatt håp for legevakta i Nes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Kommunestyretilhørere

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Nes Venstre har siden første gangs behandling i mars jobbet for å beholde legevakta i Nes. Kveldens kommunestyremøte var ikke noe unntak. Øystein Smidt fremmet Nes Venstres forslag fra formannskapet:

“Nes kommune går imot å slutte seg til etablering av Øvre Romerike lokalmedisinsk senter og derved nedleggelse av den lokale legevakta på Årnes. Rådmannen bes legge frem et alternativ til “Kommunal Akutt Døgnopphold” i egen regi til behandling i de politiske møtene i september 2014″.

Full bakbenk
Kommunesalen var full av innbyggere som var interessert i å overvære debatten om legevakten i Nes. Mange i kommunestyret tok ordet i saken, og både innlegg og replikker ble lange og omfattende, men bakbenkerne holdt ut. Representantene Knut Pedersen (H) og Tone Rønåldtangen (AP) mente debatten var preget av følelser og ikke fakta. Dette ble imidlertid replisert av representant Øystein Smidt (V) som en noe enkel argumentasjon. Smidts svar stemte også mer med virkeligheten, innleggene til Åse Birgitte Skjærli (V) og Anita Bue (FrP) med flere var fulle av fakta som ikke var avdekket i saken. Generelt var inntrykket at de som talte for helsehus var få, mens de som talte for legevakt i Nes var mange. Likevel ble det ikke flertall for Nes Venstres forslag. Forslaget falt med 2 fra V, 7 fra Frp, 2 fra h og 1 fra SV.

Fra Helsehus til utredning av lokalt alternativ
Det interessante med debatten var i hovedsak at de som stemte mot mer informasjon i forbindelse med Nes Venstres interpellasjon i mai, nå stemte for mer informasjon og en utredning om lokalt alternativ. Dette gir håp for en fortsatt legevakt i Nes også etter 2016. Endelig beslutning fattes i kommunestyremøtet i september. Kommunestyret savnet tydeliggjøring av fordeler og ulemper ved ulike alternativer.

Du kan lese mer om folkeaksjonen i Raumnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**