Venstres hovedinnlegg i Bybanen-debatten

Her kan du lese Venstres hovedinnlegg i Bybanen-debatten i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Ordfører,

Det er fristende å karakterisere behandlingen av denne saken på en måte som inviterer ordføreren til å finne frem klubben, men det skal jeg holde meg for god til.

Det mangler derimot ikke på slike karakteristikker ute blant bergenserne. 7 av 10 mener bystyret har håndtert denne saken dårlig. Det er ikke vanskelig å være enig med dem.

Jeg har hørt noen si at det merkeligste med saken er at Venstre ikke har skiftet mening en eneste gang, men jeg vil tørre å påstå at det er mye annet særdeles rart også. Det har vært hemmelighold, krisemøter, to byråder som har gått, mailkorrespondanser på avveie og nesten parlamentarisk krise flere ganger.

Byrådspartiene mangler åpenbart kontroll, både på saken og på egne rekker. Noen har karakterisert det som demokrati, det å la Høyres representanter virre rundt og lure på hva de skal stemme på. Det kan være greit å minne om at ingen velgere har fått anledning til å uttale seg om denne saken ved valg.

Da vi som er samlet her ble valgt inn i 2011, var ikke dette en problemstilling. Ingen visste da hva noen av oss mente om hvor Bybanen skulle gå. Å kalle den forvirringen som har rådet blant byens styrende partier for demokrati, er derfor å strekke det litt langt.

Ingen sak i bystyret i Bergen har vært så godt utredet som Bybanen til Åsane. Sjelden eller aldri har så mange fagfolk fra så mange disipliner vært involvert i en byutviklingssak — og de har vært enige. Likevel har kampen de siste ukene stått mellom to alternativer som er frarådet nettopp av fagfolkene. Det øker ikke respekten for bystyret i Bergen, for å si det forsiktig.

Venstre var sent ute med å bestemme oss for hvor vi vil at banen skal gå, men til gjengjeld har vi vært krystallklare på hva vi ønsker oss.

Vi har arrangert en rekke møter og brukt mye tid på å sette oss inn i det omfattende utredningsarbeidet som kommunen har brukt store summer på. Det er derfor et samlet Venstre som har landet på at Bybanen bør gå mest mulig i dagen, slik de faglige utredningene viser — også langs Bryggen.

Årsakene til dette er velkjent. Bybanen på gategrunn har en rekke fortrinn:

• Den frakter flest passasjerer.
• Den har best tilgjengelige holdeplasser nærmest der folk jobber og bor.
• Den fjerner mest biltrafikk.
• Den legger best til rette for sykkel.
• Den bidrar mest til fortetting og byutvikling langs traseen.
• For passasjerene sikrer den den samme reelle reisetiden som tunnelalternativene.
• Og sist men ikke minst: Den er både rimeligst å bygge og rimeligst å drifte, et argument som ikke burde være tapt på partiene til høyre for oss.

Det er skapt mye forvirring rundt denne saken. Den vanligste misforståelsen er kanskje at mange tror vi som ønsker Bryggen-alternativet vil ha den over Bryggen.

Det er altså snakk om å legge den på steinfyllingen fra 20-tallet der hvor riksvei 585 går i dag.

I realiteten er det det vi snakker om: Skal Bybanen erstatte bilveien langs Bryggen? Venstre mener svaret på det er et klart ja. Eller for å sitere Erling Dokk Holm i DN: «Et argument for å ikke føre Bybanen langs Bryggen har vært at dette ødelegger Bryggens status som kulturminne og som turistmagnet. Dette argumentet er usedvanlig svakt. At det går en trikk foran en praktfull rekke av fredede hus reduserer ikke verdien av dem i det hele tatt. Det går for øvrig busser og biler der i dag, og det har jo ikke vært en nasjonal skam.»

Mange har tatt til orde for en bilfri – eller helt trafikkfri – Bryggen. Omsorgen for Bryggen som plutselig har dukket opp i Høyre og Frp er rørende, men de må tilgi oss dersom vi som representerer partier som har foreslått dette i årevis uten å få støtte, kanskje venter med å sprette champagnen til bilene faktisk er borte.

Med nødvendige trafikkreduserende tiltak andre steder i området vil Bybanen fortrenge biltrafikken på Bryggen uten at vi bygger biltunnel. Motstanderne mot bybane langs Bryggen setter sin lit til en bymiljøtunnel som ennå ikke er utredet.

I iveren etter å finne alternativer til den åpenbart beste løsningen, kan det nå se ut som bystyret lander på en ønsketenkning.

La meg først være helt klar: Dersom Bybanen i tunnel ved Kjøttbasaren lar seg gjennomføre, uten at det gir skader på kulturminner, uten at det velter deler av UNESCO-området Bryggen, uten at det gir oss et skjemmende sår i bybildet, da får vi et godt kollektivtilbud.

Som kollektivløsning er dette vedtaket greit — med unntak av for Indre Sandviken som ikke får bybanedekning. Venstres motstand bunner derimot i at vi har liten tro på at dette lar seg gjennomføre.

Bybanen ved Kjøttbasaren er ikke utredet. Vi vet ikke hvor mye det koster, vi vet ikke om det kan skade kulturminner, vi vet ikke hvor lang tid det vil ta å bygge, vi vet ikke om det vil gi innsigelser, eller problemer med grunnvannet. Å velge dette som løsning for Bybanen til Åsane uten en god og gjennomførbar plan B, er å risikere full stans i utbyggingen av Bybanen. Det kan ikke Venstre være med på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**