Bred politisk enighet bak Venstre i Fyllingsdalen: – Ringveg Øst vil ødelegge Fyllingsdalen

Det har samlet seg en bred politisk front mot å koble nye Ringveg Øst sammen med Ringveg Vest, med et monsterkryss midt i dalen. Ap og Høyre stiller seg nå bak Venstre sin advarsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Fyllingsdalen Arbeidersamfunn, Fyllingsdalen Høyre, Fyllingsdalen Venstre, Miljøpartiet De Grønne i Fyllingsdalen og Fyllingsdalen Kulturråd har sendt et brev til Statens vegvesen der de samlet ber vegvesenet om å droppe forslaget om å bygge Ringveg Øst gjennom Fyllingsdalen. Initiativet kommer fra Fyllingsdalen Kulturråd, som består av 43 lokale lag og organisasjoner.

Årsaken til at politikerne som har underskrevet brevet setter søkelyset på saken akkurat nå, er at Statens vegvesen skal gjennomføre en mulighetsstudie i løpet av året som skal finne de beste traseene for Ringveg Øst.

Vegvesenet skal vurdere mulighetene for å koble Ringveg Øst sammen med Ringveg Vest for å få et sammenhengende ringveisystem i Bergen.
– Vi som underskriver dette mener at en sammenkobling av ringveiene gjennom Fyllingsdalen vil være ødeleggende for bomiljøene i dalen, og vil blant annet bryte opp samspillet mellom bomiljøene og bydelssenteret Oasen. Det vil også ødelegge kontakten mellom bydelssenteret og det planlagte kulturhuset.
– Vi mener alternativet gjennom Fyllingsdalen må tas ut av den videre planleggingen, skriver de fire lokallagslederne og leder i Fyllingsdalen Kulturråd, Per Kragseth.

De lokale partilederne presiserer at de mener at Ringveg Øst er et svært viktig veiprosjekt for Bergen.
– Vi som underskriver dette mener det vil være en klar fordel å binde sammen Ringveg Vest med en ny Ringveg Øst for å redusere gjennomgangstrafikken gjennom Bergen sentrum, skriver de.
Det var leder Thorstein Skårnes, i Fyllingsdalen Venstre, som først slo alarm og uttrykte bekymring over å få en ny motorvei gjennom Fyllingsdalen. Det var fylkespolitikernes første behandling av saken i samferdselsutvalget som fikk Venstre til å reagere.
– Fyllingsdalen Venstre er positive til utbyggingen av Ringveg Øst, men er dypt bekymret over veivalgene som det foreløpig diskuteres.Fylkespolitikerne skal i disse dager “bestille” hvilke alternativer for tunell fra Arna som skal utredes videre. Her er alternative for få, sa han i februar.

Les mer i Sydvesten, tirsdag 17.6.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**