Gjennomslag for Venstre i reklamesaken

Med KrF ute av byrådet, får Venstre gjennomslag for mer restriktive tiltak mot reklame.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Nyvaska busskur i Arendal

Foto: Jan Kløvstad

I dag behandler bystyret hvordan Bergen kommune skal stille seg til saken om reklamefinansiering av kollektivtransport, busskur, bysykler og offentlige toaletter, slik de har blant annet i Trondheim og Oslo, melder Bergens Tidende.

– Vi stemmer mot innstillingen, sier KrFs gruppeleder Marita Moltu til BT.

Reklamesaken har imidlertid fremdeles flertall. Nå er det Venstre som sikrer at Frp og H får flertall for å plastre byromsmøblene i Bergen sentrum med reklame.

Venstres Julie Andersland sier dette:

– Venstre gikk til valg på å si ja til en ordning med reklamefinansiering. Det står i programmet vårt så det holder vi fast ved. Vi trenger både mer penger til kollektivtransporten, og bysykler og offentlige toaletter. Dessuten har andre byer gode erfaringer med dette, til og med rødgrønne Trondheim.

– Vi fremmer forslag om å presisere høringssvaret slik at det kommer klart frem at de historiske områdene skal skjermes for reklameflater. Det håper vi byrådspartiene vil støtte.

Det gjør Høyre og Frp. Dette fikk Venstre inn i avtalen:

Innenfor sone vist på kartutsnitt i byrådets vurdering og anbefaling skal hensynet til relevante kulturminner/ -kulturmiljøer ivaretas i tråd med kommuneplanens arealdel. Disse områdene skal skjermes for frittstående reklameflater og reklame i busskur. Torgalmenningen, Torget og Kulturaksen/den grønne akse, skal holdes fri for reklame.

1: Fylkeskommunen bes gå i dialog med andre kommuner og fylkeskommuner som har inngått tilsvarende avtaler, om utformingen av konkrete punkter i en eventuell avtale, slik at Bergen i størst mulig grad kan lære av erfaringene fra andre byer.

2: Bergen kommune ber om at avtalen omfatter investering, drift og vedlikehold av minst to offentlige toaletter i Bergen sentrum.

3: Bergen kommune ber om at reklameflatene ikke lyssettes.

Les mer om saken på side 7 i Bergens Tidende torsdag 19. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**