Kommunereform

Venstre gav igår klarsignal til at rådmannen i Sola kan søke samarbeid med nærliggende kommuner om et opplegg for utredning av alternativer for kommunestruktur. Når regjeringen er i første fase i arbeidet med en kommunereform, er det viktig at vi stiller mest mulig forberedt og med bredest mulig beslutningsgrunnlag før den neste fasen igangsettes om halvannet år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, pekte på at siden den forrige kommunereformen har kommunene fått tillagt store og omfattende oppgaver knyttet til blant annet sykehjem, barnehager, miljøvern. De fleste av disse oppgavene løser vi bra i Sola, men på noen områder er det for dyrt å løse dem alene eller vi mangler kompetanse til å løse dem alene.
Da har vi ofte valgt å samarbeide med nabokommunene og i de fleste tilfellene fungerer dette svært bra.

Det er imidlertid ikke nok til at vi kan slå fast at vi ikke har noe forbedringspotensiale. Kan ting organiseres på bedre måter for å sikre både nødvendig kompetanse, men samtidig videreføre det servicenivået vi yter i Sola? Å la følelser som frykt for tapt identitet stå i veien for at man utreder alternativer for kommunestruktur, er ikke riktig.

Venstre er et kunnskapsparti og vi vil derfor støtte rådmannen i hennes arbeid med å innhente og utveksle informasjon samt få i stand et opplegg for å utrede en ny kommunestruktur.

Anja Berggård Endresen

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**