Østre Toten på ROBEK lista?

Under saken om strategiske prioriteringer for 2015-2018 minnet Venstre om den økonomiske situasjonen Østre Toten kommune er i med bakgrunn i låneopptak og pensjonsforpliktelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet for 2013 viser spesielt til bekymringen rundt langsiktig lånegjeld som ved utgangen av 2013 var på 844 millioner kroner. Dette utgjør da nærmere 80 % av driftsinntektene til kommunen. Dette er da 10 % høyere enn nivået Fylkesmannen mener er et kritisk nivå for lansiktig lånegjeld.

I tillegg peker kontrollutvalget på utviklingen i pensjonsforpliktelsene til kommunen, som nå til sammen utgjør nærmere 380 mill kr i gjeld.

Dette økonomiske bildet gjør at vi ikke kan gå på nye investeringer med det første. Venstres Peder Jarle Amlie avsluttet sitt innlegg med følgende forslag “Kanskje er det på tide med en kontrollert nødlanding inn på ROBEK lista”.

ROBEK lista inneholder kommuner og fylkeskommuner som ikke kan gjennomføre låneopptak med mindre disse godkjennes av Fylkesmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**