Ulstein har fått fart på ruspolitikken

Venstres Erlend Horn roser Dag Inge Ulsteins engasjement for byens svakeste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Horn5

Foto: Mathias Fischer

— Jeg har opplevd Dag Inge Ulstein som en dyktig byråd. Vi har hatt et godt samarbeid og en god tone oss imellom. Jeg vil trekke frem hvordan vi sammen jobbet opp mot stortingsgruppene våre i KrF og Venstre for å sikre videreføring av tiggerpakken ved høstens budsjettbehandling på Stortinget. Dette var utrolig viktig blant annet for virksomheten til Robin Hood huset, sier Horn.

Han savner Ulstein både som en meningsmotstander og alliert på rusfeltet spesielt.

— Selv om vi har våre uenigheter, deler vi det samme engasjementet for et bedre liv for byens rusavhengige. Det har vært en stor forskjell mellom både Lisbeth Iversen og Ulstein fra KrF og de byrådene fra Høyre og FrP som tidligere har hatt dette ansvaret når det gjelder hvor høyt det prioriteres.

— I motsetning til andre i KrF opplever jeg også at Ulstein har hatt en mye mer pragmatisk og fornuftig tilnærming til rusfeltet, sier han.

— Vi har som sagt ikke vært enige i alt, spesielt da knyttet til spørsmålet om brukerrom, men at han for eksempel ikke gikk imot Helse Bergens ønske om å søke staten med et prosjekt med heroinbehandling synes jeg står ham til ære og viser hans mer fornuftige holdning til dette spørsmålet.

Les hele saken på side 5 i Bergensavisen torsdag 19. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**