Venstre påpeker at jordvern også er viktig rundt Lena

For oss i Venstre er jordvern sentralt. Fra et næringsmessig synspunkt er det kort- og nærsynt å «spise» av bygdas viktigste kapital. Dette blir ikke nevnt som tema i strateginotatet som ble fremlagt for kommunestyret 19 juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det må settes av arealer til nærings- og boligformål, men det må bli en politisk sak å påpeke hvor og hvor ikke. Allerede nå har en startet nedbyggingen av Valle-jordet, og det foreligger klare føringer på at dette skal fortsette. “Dette må vi gjøre hva vi kan for å forhindre.” sa representant for Venstre, Peder Jarle Amlie.

Det skal komme en plan for utvikling av Lenas sentrumsfunksjoner. Konkret er fokus inntil videre begrenset til torget og parken, men som areal er jo Lena mye mer enn det. Det er viktig at vi også ser på areal og bygninger ellers i Lena. Dette gjelder særlig den gamle bebyggelsen øst for Lenagata fra Silogata til og med Aschimgården som må kunne utnyttes mye bedre. Arealet er dårlig utnyttet og bygningene er oppført i en annen tid og for andre formål. Når det gjelder boliger, må det være mulig å finne areal på skrinnere mark og som fortetning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**