Ja til Randaberg kommune

Et fellesforslag fra Venstre, Ap, KrF og Sp fikk flertall 14-11, mot partiene Høyre og Frp, for å si nei til utredning og nei til samtaler med andre kommuner om en eventuell kommunefusjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vedtaket er stort sett i samsvar med kommunestyrets vedtak fra juni 2013 da et flertall på 21-4 sa ja til Randaberg kommune slik det er i dag. Vedtakets ordlyd: 1. Randaberg kommune ser ikke behovet for en ny utredning knyttet til kommunestruktur basert på ekspertutvalgets delrapport og regjeringens kommuneproposisjon, utover saken som allerede er bestilt til formannskapet. 2. Kommunestyret i Randaberg sin offisielle holdning er at Randaberg kommune er robust nok til å bestå som egen kommune jf. utredningen til ekspertutvalget og kommuneproposisjonen for 2013- 2014. 3. Randaberg vil på denne bakgrunn og på nåværende tidspunkt ikke bruke ressurser på nevnte kommunereform.
Da saken var oppe til behandling for et år siden var både Høyre og Frp splittet om saken, nå går begge partiene samlet inn for å strukturrasjonalisere kommune-Norge ned til 100 kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**