Samarbeidspartiene enige om å endre flyktningeregelverket

Flyktningkatastrofen i Syria har utviklet seg til å bli en humanitær katastrofe. Venstre mener at Norge som et av verdens rikeste land har et særlig ansvar for å bidra. Norge må bistå både internt i Syria, i naboland som Libanon og Jordan, og her hjemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre mener det er naturlig å ta imot flere overføringsflyktninger gjennom FN-systemet enn dem vi allerede har forpliktet oss til. Norge har også tidligere har tatt imot flere flyktninger når humanitære kriser har oppstått, for eksempel krigen i Kosovo.

Les også: Venstre krever økt humanitær støtte til syriske flyktninger

Venstre fikk gjennomslag for vårt forslag der vi ber regjeringen forelegge for Stortinget en redegjørelse for hvordan Norge kan bistå naboland som Libanon og Jordan med å håndtere flyktningstrømmen fra Syria, samt en vurdering av hvor mange flere syriske flyktninger Norge kan ta imot i 2014—2015.

Spørsmålet om å øke antall kvoteflyktninger er også et budsjettspørsmål. Venstre har prioritert økning i antall overføringsflyktninger i alle sine alternative budsjetter de siste årene. Budsjettavtalen om Revidert nasjonalbudsjett med regjeringspartien gir ikke rom for å stemme for enkeltforslag fremmet av andre opposisjonspartier, og ingen av forslagene som har vært reist i Stortinget om flere flyktninger fra Syria, har hatt inndekning i noe budsjettforslag.

Retninglinjer
Retningslinjene for uttak av flyktninger som praktiseres idag ble vedtatt av det rødgrønne flertallet i 2010. Ikke minst viser de erfaringene vi har gjort med utvalg av flyktninger fra Syria at disse retningslinjene må endres. Venstre, KrF, Høyre og FrP vil derfor gjennomgå reglene for uttak av flyktninger i lys av erfaringene fra våren 2014.

Trine Skei Grande.

Foto: Bård Ek

– Kritikken som er blitt reist mot regelverket for utvalg av flyktninger bør føre til at vi får en ny og fordomsfri gjennomgang av regelverket basert på de erfaringen vi har gjort med utvalg av flyktninger fra Syria, sier Venstreleder Trine Skei Grande til NTB.

I dag fremmet derfor samarbeidspartiene FrP, Høyre, KrF og Venstre følgende forslag i Stortinget:

Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjer for uttak av overføringsflyktninger, fastsatt av Stoltenberg- regjeringen i 2010, i lys av erfaringer fra uttak av flyktninger fra Syria våren 2014.

– Dette må også sees i lys av de tiltakene regjeringen har varslet for å bedre legge til rette for bosetting av flyktninger i kommunene, sier Grande og minner om det store etterslepet på dette feltet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**