Bedre seint enn aldri…???

Det ble avholdt årsmøte i Bardu Venstre 19. juni kl 20.00 på Kommunehuset. Frammøtet var særdeles dårlig, men de frammøtte (2 av 3 styremedlemmer) vedtok likevel å avholde møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Redigert referat fra årsmøtet i Bardu Venstre 19. juni 2014

Medlemmer og listekandidater var innkalt med 14 dagers varsel, de fleste via e-post, men også til 2 med brev i posten.

Det ble meldt forfall fra 2 medlemmer i god tid før møtet, og fra ytterligere 2 samme dag. Av tilsammen 8 betalende medlemmer (2014) møtte to styremedlemmer, leder og sekretær.

Saksliste:

1. Konstituering.
Det ble først besluttet å holde møtet som planlagt med hjemmel i nødrett. Møteleder Vilhelm Kjelsvik,sekretær Karen Grete Figenschau.Begge underskriver protokollen.

2. Årsmelding
Styrets forslag til årsmelding ble vedtatt.

3. Regnskap
Regnskapet for 2013 foreligger ikke på grunn av kasserers forfall. Saldo er etter kasserers opplysning kr 59229. Årsmøtet gir styret fullmakt til å behandle og godkjenne regnskapet når det foreligger.

4. Kontingent
Kontingenten beholdes uendret, kr 50.

5. Valg
Styret er valgkomité og har innstilt på gjenvalg på samtlige som var på valg. Dette ble godkjent av årsmøtet.
Leder: Vilhelm Kjelsvik
Kasserer: Gerd Alveberg
Varamedlem til styret: Reinhard Stamm
Revisor: Toril Kjelstrup

6. Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker til årsmøtet.

Møtet slutt kl 20.40

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**