Kommunesammenslåing; har vi noe valg?

I samband med kommunestyrets behandling av foreløpig rapport fra utredningsarbeidet, vedrørende en mulig kommunesammenslåing for Nøtterøy og våre nabokommuner stilte Nøtterøy Venstres kommunestyrerepresentant Joachim Bræk Poppe-Holmdahl dette betimelige spørsmålet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Vil vi få Færder kommune med tvang?

Vil vi få Færder kommune med tvang?
Foto: Bildemontasje av Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Dette spørsmålet er av så vesentlig betydning, at svaret egentlig bør avklares før vi utreder noe som helst mer. Det kom ikke noe konkret svar, men dette vil forhåpentlig avklares før neste etappe i utredningsarbeidet skal behandles.

For øvrig ble det bestemt at det fremdeles skal utredes tre alternativer. Nøtterøy Venstre har foreløpig ikke tatt stilling til hvilke av disse alternativene vi foretrekker. Dette vil bli avklart når utredningsarbeidet er kommet lenger. Men om vi skulle tatt stilling i dag ville vi gått for alternativ 2. Videre forventer vi at det blir gjennomført en folkeavstemming før den endelige beslutningen fattes.

Dette er i samsvar med vårt program for inneværende kommunestyreperiode, hvor vi sier: Venstre vil styrke det interkommunale samarbeidet, fremfor å gjennomføre kommunesammenslåelser.
Venstre vil harmonisere kommunegrensene der disse virker unaturlige ut fra dagens transportmønster.

De tre alternativene som utredes videre er:

1. Dagens kommunestruktur, uten endringer.
2. Sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme
3. Sammenslåing av Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg

Innlegget, som også sto gjengitt i Tønsbergs Blad, var som følger.

Tjøme kommune tok høsten 2013 initiativ til å starte utredninger om mulige kommunesammenslåinger mellom Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg. Som følge av dette ble det igangsatt to parallelle utredinger. En om sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme (NT), og en om sammenslåing av Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg (NTT).

I etterkant av dette har Solbergregjeringen blandet seg inn i prosessen, og annonsert at det vil bli gjennomført en kommunereform. Målsetning med kommunestrukturreformen er etter sigene å redusere den statlige detaljstyringen. Dette skal blant annet gjøres gjennom å slå sammen kommuner, overføre flere oppgaver til kommunene, og redusere fylkesmannens innsigelsesmuligheter.

Solbergregjeringen har videre annonsert at kommunegrensene må samsvare med funksjonelle regioner. Det betyr i klartekst at kommunegrenser, spesielt rundt byene, skal bli endret slik at nærings- og boligområder for byene inkluderes i disse. Det vil i så fall bety at Tønsbergs grenser kan bli regulert slik at områdene nordligst i Nøtterøy vil bli en del av Tønsberg. Da blir det trolig ikke et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag for en øykommune (NT) sør for denne grensen, slik en av utredningsalternativene legger opp til.

 Nøtterøy Venstres kommunestyrerepresentant Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Nøtterøy Venstres kommunestyrerepresentant Joachim Bræk Poppe-Holmdahl
Foto: Joachim Poppe-Holmdahl

Spørsmålet blir da, om kommunereformen som etter sigene skulle redusere den statlige detaljstyringen, nettopp fører til det motsatte i denne saken. Vil det da være noe poeng i å bruke resurser på å utrede alternativer, som innbyggere og lokale politikere skal ta stilling til, når staten legger opp til at vi ikke har noe valg.

Vil regjeringen fortsette å blande seg inn i den pågående utredningsprosessen, på en slik måte at den lokale valgfriheten, i virkeligheten bare være et valg mellom å legge under oss Tønsberg frivillig (NTT) eller måtte innlemme dem ved tvang?

Dette bør avklares snarest.
Før prosessen går videre.
Ellers vil vi komme til å sløse bort resurser på utredninger, og behandlingen av kommunestrukturutredningene vil kunne fremstå som spill for galleriet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**