Venstres landskonferanse 2014: Det nye kommunelandskapet

Venstre inviterer alle folkevalgte, tillitsvalgte og medlemmer til Landskonferansen 2014! Tema for konferansen: Det nye kommunelandskapet. Kommunereform og valgseier i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


LIVE fra kl. 12 00 lørdag 18. oktober

Denne siden krever Adobe Flash eller IOS (iPhone/Ipad)

Get Adobe Flash player

Video: Video for Web

Clarion Royal Christiania Hotel

Møtestart: Lørdag 18. oktober klokka 11:00 (registrering fra 10:30)
Møteslutt: Søndag 19. oktober klokka 14:00 (lunsj fra 14 til 15)
Møtested: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Bli med på høstens store Venstre-treff! På Landskonferansen debatterer vi aktuell politikk, gir innspill på hvilken vei Venstre skal ta videre, og blir kjent med gamle og nye Venstrefolk!

Hvordan vil den varslede kommunereformen endre måten vi driver lokalpolitikk? Hvilke konsekvenser vil den få for Venstre? Hvordan skal vi forberede oss på konsekvensene av det nye kommunelandskapet, og ikke minst: På hvilken måte skal Venstre påvirke reformen i månedene som kommer?

Hvordan jobber Venstre for å sikre en liberal valgseier i 2015? Hvordan kan alle sammen bidra, og gjør vi de riktige valgene? Hvilke saker skal vi sette på dagsorden fram mot 2015 og 2017? Du kan bli med og påvirke retningen.

PÅMELDING
Påmeldingsfrist: 5. oktober. Påmeldingen er nå stengt.

PRIS
Deltakeravgiften er delvis subsidiert av Venstre. Prisene er som følger:
• Dagpakker kr. 400,- per dag
• Middag lørdag kr. 655,-
• Overnatting lør- til søndag kr. 880,- (540,- per pers i dobbeltrom)

PROGRAM
Det tas forbehold om endringer i tidspunkt.

FREDAG 17. OKTOBER
10:00 Ordførernettverk
14:00 Sentralstyremøte

Åpne seminarer
17:00 Norges Unge Venstre: Ungdomskandidat i 2015
18:00 Norges Venstrekvinnelag: Kvinnelig lederskap
19:00 Norges Liberale Studentforening: Studenter og psykisk helse

18:00 Landsstyremøte
21:00 Middag

LØRDAG 18. OKTOBER
09:00 Landsstyremøtet fortsetter

Landskonferansen
10:30 Registrering av landskonferansedeltakere

11:00 Oppskrift på valgseier i 2015
Trond Enger m.fl.

Trine Skei Grande

Foto: Erlend Aas

12:00 Leders tale: #serduforskjellen
Partileder Trine Skei Grande
Tema: Fattigdom

13:00 Lunsj

14:00 Symposium: Hva skal vi med kommunene?
– Ordstyrer: Torild Skogsholm

Andre Skjelstad

Foto: Marius Nyheim

Kommunereformen: Venstres oppdrag og rolle
André N. Skjelstad, kommunalpolitisk talsperson
Paneldiskusjon: Olav Kasland (ordfører Bø i Telemark), Julie Andersland (kommunalråd Bergen), Sanna Sarromaa (kommunestyret Lillehammer og fylkestinget Oppland).
Spørsmål og svar

15:30 Kaffepause med lett servering

16:00 Kommunalpolitisk symposium fortsetter

Hvordan løse de viktige oppgavene?
Alfred Bjørlo, ordfører Eid, leder for ordførernettverket og medlem av referansegruppa for Regjeringens ekspertutvalg
Hans Antonsen, ordfører Grimstad
Guri Melby, byråd Oslo
Roar Sollied, fylkesråd Troms
Inger Noer, kommunestyret Kongsvinger
Paneldiskusjon
Spørsmål og svar

18:00 Venstres miljøpris 2014
Ola Elvestuen, leder for Stortingets energi- og miljøkomité
Tale ved prisvinner

18:30 Møteslutt dag 1
21:00 Middag

SØNDAG 19. OKTOBER

09:00 Kommunalpolitisk symposium fortsetter

Lars Sponheim

Foto: Venstre

Sett kommunene i stand
Lars Sponheim, fylkesmann i Hordaland
Paneldiskusjon: Solveig Schytz (fylkestinget Akershus), Jon Gunnes (kommunalråd Trondheim), May Britt Vihovde (kommunestyret Haugesund)
Spørsmål og svar

10:25 #vannforandreralt
Generalsekretær Anne Marie Helland, Kirkens Nødhjelp

10:30 Grupper: Innspillsverksted
• Lytteposter med innspill til stortingsgruppa, kampanjeprofil og valgkampforberedelser.

10:40 Bolk 1
11:25 Pause
11:30 Bolk 2
12:15 Kaffepause og utsjekk
12:45 Bolk 3
13:30 Pause

13:40 Avslutning
Trine Skei Grande

14:00 Lunsj og evt nettverksmøter
• Fylkestingsgrupper (for fylkestingspolitikere)
• Prioriterte kommuner (for inviterte deltakere)

Venstres landskonferanse 2013. Tema: Personvern og menneskerettigheter

Landskonferansen er en årlig arena for faglig og intern debatt, innspill og tilbakemeldinger, skolering og sosialisering. På konferansen kan man møte Venstres egne toppolitikere, medlemmer og tillitsvalgte, og eksterne innledere fra kultur, organisasjoner og akademia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**