Nå blir det videooverføring av formannskapsmøtene

Etter initiativ fra Venstres Joachim Bræk Poppe-Holmdahl, vedrørende kringkastning av formannskapets møter, vil det fra høsten bli videooverføring, lagring og webpublisering også av formannskapsmøtene i Nøtterøy Kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Webpublisering vil øke mulighetene for å følge saksbehandlingen.

Webpublisering vil øke mulighetene for å følge saksbehandlingen.
Foto: Microsoft

Vi i Venstre er for åpenhet og mulighet for allmenheten til å følge med på og etterprøve det politiske arbeidet. For å legge til rette for dette ønsket vi å få til videooverføring, lagring og webpublisering av formannskapsmøtene i Nøtterøy Kommunes regi. Derfor tok vi gjennom spørsmål i kommunestyret 18. juni, initiativ til å få dette på plass.

Spørsmålet ble positivt besvart av ordføreren, slik at videooverføring og webpublisering vil komme på plass fra høsten av.

Dette er spørsmålet og innledende argumentajon, som ble fremført fra talerstolen i kommunestyret 18. juni.

I henhold til formannskapets reglement har enhver rett til å overvære møtene.
Videre heter det at "Møteleder skal gi tillatelse til å gjøre opptak eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter såfremt det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet."
I dag er det slik at det rutinemessig videooverføres på kommunens internettsider fra kommunestyrets møter, og at det i etterkant er mulig å se opptak av møtene på samme sted. Selv om dette enkelte ganger kommer sent. Slik weboverføring er ikke tilfellet for formannskapets møter.

Kommunestyrets møter foregår som regel på ettermiddag- og kveldstid, og kan dermed overværes av de fleste. Formannskapets møter blir avholdt på dagtid. Som følge av dette, er det for mange yrkesaktive og studenter vanskelig å kunne følge formannskapsmøtene.
I disse møtene foregår det dessuten ofte en debatt, som ikke fremkommer i møtereferatene, men som likevel er av allmenn interesse. En videooverføring, lagring og webpublisering av formannskapsmøtene vil kunne bøte på dette. Det vil for uten å kunne legge til rette for mer åpenhet rundt saksbehandlingen, også føre til at kommunens innbyggere kan sette seg inn i og engasjere seg i saker som er til behandling.

 Det vil bli foretatt nødvendige investeringer i teknisk utstyr, slik at webpublisering muliggjøres.

Det vil bli foretatt nødvendige investeringer i teknisk utstyr, slik at webpublisering muliggjøres.
Foto: www.sxc.hu/

Mitt spørsmål til ordføreren er følgelig:

Vil ordføreren, som normalt også fungerer som møteleder i formannskapsmøtene, sørge for at det fra og med høsten 2014 blir videooverføring, lagring og webpublisering av formannskapsmøtene, på samme måte som det gjøres for kommunestyrets møter?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**