Forstår lærernes frustrasjon — må ha tillit til lærerne

Idag ble det kjent at det blir lærerstreik da 73 prosent av Utdanningsforbundets medlemmer stemte nei til den fremforhandlede arbeidstidsavtalen. Venstre mener det er en tillitskrise i skole-Norge og at en streik er det siste vi trenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Les også: Lærere skal ikke være byråkrater

Den kraftige mistilliten til KS som dette læreropprøret viser er en kjempeutfordring. Streik er det siste skole-Norge trenger. Skal vi løfte norsk skole er vi helt avhengig av å ha lærerne med på laget, mener Venstreleder Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande.

Foto: Bård Ek

– En streik kunne sannsynligvis vært unngått dersom KS hadde opptrådt mer musikalsk og tidlig gitt tydelige signaler om respekt for lærerne og læreryrkets egenart. Lærere skal være lærere, og ikke byråkrater. Vi må ha tillit til at lærerne gjør jobben sin uten detaljstyring, sier Venstreleder Trine Skei Grande

Gjenreis respekten for læreren
I dag presenterte Kunnskapsdepartementet nye OECD-tall som forteller oss at en tredjedel av lærerne sier at de føler seg lite verdsatt av samfunnet.

– Når 73 % av lærerne ønsker streik på grunn av mistillit til arbeidsgiver samtidig som en tredjedel av lærerne ikke føler seg verdsatt er det åpenbart at det er en nasjonal oppgave å gjenreise respekten for læreren og å gi læreryrket økt status, sier Venstrelederen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**