Vil tilby svake elever et ekstra skoleår

6.779 elever eller 9,7 prosent, gikk i fjor ut av grunnskolen med karakteren 1 eller «ikke vurdert» i ett eller flere fag, skriver VG. Venstre er bekymret og vil tilby et ekstra skoleår for elevene med svakest score.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre er svært bekymret for at 10 prosent av elevene går ut av grunnskolen med så pass svakt kunnskapsgrunnlag og tar nå til orde for et ekstra frivillig skoleår for å redusere frafallet og for å øke kunnskapsgrunnlaget hos de elevene med lavest score.

Vil ha prøveprosjekt
Tidligere i vår utfordret Venstres skolepolitiske talsperson Iselin Nybø kunnskapsministeren på muligheten for et prøveprosjekt med et ekstra skoleår for å øke kunnskapsnivået og redusere frafallet, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen utviste en langt mer åpen holdning i dette spørsmålet enn tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Iselin Nybø, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

– Jeg deler bekymringen for økningen i antall elever som forlater grunnskolen uten tilstrekkelig faglig grunnlag for å ta fatt på videregående utdanning. Dette er også svært uheldig med tanke på frafall. Det er imidlertid klart at dette ikke bare kan være kommunenes ansvar — her må også Kunnskapsdepartementet og statsråden på banen, sier Iselin Nybø, medlem av Kirke- Undervisning og Forskningskomiteen til VG nett.

Xclass
For å øke norske elevers kunnskapsnivå og redusere frafallet ønsker Venstre bl.a. å igangsette et prøveprosjekt med et frivillig skoleår etter grunnskolen, basert på den danske Xclass-ordningen. Ifølge professor Thomas Nordahl, som tidligere har utarbeidet en rapport til Kunnskapsdepartementet om dette, er det dokumentert at ordningen virker i Danmark.

– Etter vår mening vil det derfor være nyttiq å prøve ut dette i en eller annen form i Norge også, og det har jeg også utfordret kunnskapsministeren å legge til rette for, sier Nybø.

– Jeg er tilfreds med at kunnskapsministeren i sitt svar til meg utviser en positiv holdning til å prøve ut alle muligheter for å forbedre elevenes kunnskaper i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring, og også redusere frafallet. Jeg håper nå at man også på lokalt nivå tar tak i dette. Statsråden peker selv i sitt svar på overgangen mellom grunnskolen og videregående som et kritisk punkt, og viser til viktigheten av godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. Det er jeg helt enig i, og jeg forventer at både kommuner og fylkeskommuner er offensive i å finne gode løsninger. Men da må også kunnskapsministeren stille opp, sier Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**