Ja til søndagsåpne butikker

— Kommunene bør få bestemme selv. Staten skal ikke blande seg inn i hva som er riktig for den enkelte kommune, sier Terje Breivik til Aftenposten. Venstre gikk til valg på en liberalisering av åpningstidsbestemmelsene, og er for at kommunene skal kunne legge til rette for søndagsåpne butikker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Terje Breivik

Foto: Venstre

Åpningstider for butikker og utsalgssteder er regulert av § 5 i lov om helligdager og helligdagsfred. Den slår fast at butikker generelt skal holde stengt på søndager, med en unntaksbestemmelse bl.a. for butikker som ikke overstiger 100 kvm – det de fleste kjenner som “Brustad-bua”.

La kommunene bestemme selv
Venstre vil oppheve de statlige begrensningene på åpningstider, og la rammene for åpningstider fastsettes av den enkelte kommune, i likhet med andre rammebetingelser for lokalt næringsliv. Det samme skal etter Venstre mening gjelde statlige reguleringer for skjenketider.

— De vurderingene er lokalpolitikerne vel så godt skodde til å ta som vi nasjonale politikere. Argumentene for og mot søndagsåpent vil variere fra kommune til kommune, understreker Breivik overfor Aftenposten.

Lokalt samarbeid

Butikkhyller

Foto: H. Bast

Åpningstider for tjenestetilbud bør fastsettes i et samspill mellom tilbydere, brukere og samfunnet. Det er ikke staten, men de lokale folkevalgte som best kan vurdere åpningstidene for tjenestetilbudet i sin kommune. Det bør derfor ikke være statlige begrensninger på åpningstider i butikker eller for salg og skjenking av alkohol.

Fra Venstres program:
Venstre vil fjerne statlige begrensninger på åpnings- og skjenketider, og la slike begrensninger fastsettes av den enkelte kommune.
Mer om lokaldemokrati i Venstres program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**