– Norge bør komme på banen

I går la den svenske regjeringen frem storsatsing på høyhastighetsbane. – Vi må henge oss på så det blir raskest mulig tog fra Europa til Norge for gods og folk, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

I Sverige slåss nå de to blokkene om å være best på å bygge ut høyhastighetsjernbane som binder de store byene i Sverige sammen med Europa.

Regjeringspartiene lanserte i går pakken «Sverigebygget» der de etablerer stambaner for høyhastighetstog mellom Stockholm, Göteborg og Malmö. Det er den største samlede investeringen som er planlagt på jernbane i Sverige noensinne. Regjeringen tar sikte på å planlegge jernbanen nå, bygge den fra 2017 og at det nye jernbanenettet er på plass i 2035.

Ola Elvestuen (V) er fredag på Almedalsveckan for å diskutere mulighetene for høyhastighetsforbindelse fra Norge til Europa.

Den svenske satsingen viser at vi i Norge må henge oss på. Svenskene gjør et stort løft, men prioriterer interne linjer i Sverige og strekingen mot København.

– Norge må presse på for at Oslo — Göteborg blir en del av det skandinaviske høyhastighetsnettet, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

– Ved forhandlingen i statsbudsjettet for 2014 fikk Venstre gjennomslag for at samferdselsdepartementet skal vurdere å bygge ny høyhastighetsbane videre fra Oslo til Göteborg. Ministeren må komme på banen i forbindelse med de store jernbaneplanene som ligger i Sverige de kommende årene, sier han.

Den nye rapporten om klima og transport fra Cicero og Transportøkonomisk institutt, viser at det er avgjørende å få mer gods på bane for å nå klimamålsetningene våre. Forskerne i det prosjektet anbefaler at det etableres en norsk terminal i Tyskland som laster over på tog som går til Norge. Byggingen av Fehmarntunnellen reduserer avstanden til Tyskland med 170 km. Med nytt høyhastighetsnett hele vegen vil vi kunne frakte mesteparten av godset fra Europa til Norge på bane.

– Venstre mener at utbyggingen av Østfoldbanen må sees på som en første tappe i ledd mot ny høyhastighetsbane fra Oslo til Göteborg, København og kontinentet, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

– Venstre ønsker å utrede bygging av høyhastighetsbaner mellom de store byene på nytt. Vi trenger et mer effektivt transportnett mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, påpeker Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**