17 millioner mer til buss og bane

Samferdselsdepartementet har fordelt ekstramillionene Venstre og KrF forhandlet frem med regjeringen. Bergen får 17 av dem til mer buss og bane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Fylkesvaraordfører Mona Hellesnes er fornøyd med mer penger til kollektivtrafikken.

Fylkesvaraordfører Mona Hellesnes er fornøyd med mer penger til kollektivtrafikken.

Samferdselsdepartementet har nå fordelt de ekstra belønningsmidlene til kollektivtransporten i storbyene. Bergen får minst av storbyene, men både politikere og samferdselsdirektør Håkon Rasmussen er likevel fornøyd.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i vår forhandlet Venstre og KrF inn en økning på 65 millioner kroner. Samferdselsdepartementet har nå fordelt disse midlene mellom Oslo (29 millioner), Trondheim (18 millioner) og Bergen (17 millioner).

17 er bedre enn null
– Dette kommer godt med. Statlige penger må til for å styrke kollektivsatsingen i byene, og vi trenger hver eneste krone. Heldigvis vokser tallet på kollektivreisende i Bergen, men det gjør jo at vi trenger mer penger til å drifte tilbudet, sier Mona Hellesnes (V), som er varaordfører i Hordaland.

Med pengene kommer det krav om at de skal brukes til å få opp passasjertallene på buss og bane, og samtidig få ned biltrafikk og forurensning.

 Bystyrerepresentant Erlend Horn etterlyser mer satsing på miljøpolitikk fra byrådet.

Bystyrerepresentant Erlend Horn etterlyser mer satsing på miljøpolitikk fra byrådet.

Mener byrådet må skjerpe seg
Bystyrerepresentant Erlend Horn (V) er fornøyd med forhandlingsresultatet, men anklager byrådet for ikke å følge opp initiativet fra Stortinget.

– Bergen henger etter når det kommer til å prioritere miljøvennlig infrastruktur. Vi har et byråd som alt for lenge har hatt biltrafikken som en hellig ku. Resultatet er at både Oslo og Trondheim ligger bedre an enn oss. Denne økningen i kollektivmidler er bare begynnelsen, men det forutsetter at Bergenspolitikerne blir mer offensive i miljøpolitikken enn flertallet har vært så langt.

Også Hellesnes forutsetter at det kommer mer penger senere.

– Fylkeskommunen satser offensivt på kollektiv, men jo flere som tar bussen, jo mer koster det det offentlige. For å nå våre egne målsetninger er vi avhengige av at noen på Stortinget er garantist for mer penger til kollektivtilbudet i byene. Jeg håper Venstre kan ha den rollen fremover, men det går ikke om ikke byrådet er med på laget, sier hun.

Les hele saken på BT.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**