Kvinnehelse — hvorfor er det medisinsk og politisk aktuelt i 2014?

Foredrag av Dr. Med. Jeanette H. Magnus, Leder Insitutt for Helse og Samfunn, Medisinsk Fakultet, UiO.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


På kvinnehelseseminaret 10. juni 2014 ble det holdt en rekke spennende presentasjoner, blant annet denne av Dr. Med. Jeanette H. Magnus, Leder Insitutt for Helse og Samfunn, Medisinsk Fakultet, UiO.

– Vi må anerkjenne og integrere i forskning, utvikling og utdanning at mennesket påvirkes av kjønn, roller og funksjon i samfunnet (sex and gender).
– Helse påvirkes av sosiale og politiske faktorer som kan være ulike mht kjønn og alder.
– Nåværende helse praksis og policy må gjennomgås og normeres mot et slikt ståsted.
– Vi er etter våre naboland, USA og England når det gjelder dette, eks Gender Medicine Center (Genusmedicin) ved Karolinska.
– En slik praksis vil gi uttelling for begge kjønn.

Les hele foredraget her https://www.venstre.no/files/sentralt/venstrekvinnelaget/kvinnehelse_pdf.pdf

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**