Byer kan få lov til å forby dieselbiler

Venstre vil gi byene hjemmel til å forby dieselbiler å kjøre på dager med høy forurensning. Regjeringen vurderer å støtte forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


— Dieselmotorer er hovedproblemet når det gjelder lokal luftforurensning. Da må vi ha tiltak som går direkte mot dem, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

Like før sommerferien sendte han, sammen med partikollegene Abid Raja, Terje Breivik og partileder Trine Skei Grande, inn forslag til nytt regelverk om luftforurensning til Stortinget. Et av de viktigste punktene er at norske kommuner som ønsker det, skal få hjemmel til å innføre egne regler om bruken av kjøretøy som benytter diesel som drivstoff.

 – Dieselmotorer er hovedproblemet når det gjelder lokal luftforurensning. Da må vi ha tiltak som går direkte mot dem, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

– Dieselmotorer er hovedproblemet når det gjelder lokal luftforurensning. Da må vi ha tiltak som går direkte mot dem, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

Må kunne forby
Bakgrunnen er at dieselbiler har langt større utslipp av NOx enn bensinbiler. Derfor er dieselbiler det største problemet for lokal luftforurensning.

Flere partier har tatt til orde for at dieselbiler skal kunne betale mer i bompenger enn andre biler, såkalte miljødifferensierte bompenger. Venstre vil gå enda lenger, og gi kommunene mulighet til å nekte dieselbiler å kjøre på dager med stor forurensning.

— Miljødifferensiering er et mer langsiktig virkemiddel, og fjerner ikke utslippene når situasjonen er akutt. Det er kommunen som er ansvarlig for å sørge for god luftkvalitet for borgerne. Da må byene også få lov til bruke virkemidlene som er nødvendig for å nå målet, sier Elvestuen.

Retter opp tabbe
For få år siden ble nordmenn oppfordret til å kjøpe dieselbiler, fordi de ble oppfattet som mer klimavennlige enn bensinbiler. Den rødgrønne regjeringen satte i 2006 ned avgiftene på slike biler, som har litt lavere CO2- utslipp enn bensinbiler. Til gjengjeld er altså de lokale utslippene mye verre.

— Skjønner du hvis mange eiere av dieselbiler nå føler seg lurt?

— Det var et stort feilgrep av den rødgrønne regjeringen, som har direkte skyld for mye av den dårlige luften i byene. Nå er situasjonen at den dårlige luften går direkte ut over folks helse. Da må vi komme med tiltak som retter opp dette, sier Elvestuen.

 Erlend Horn tror Venstres lokale miljøtiltak kan få flertall i bystyret.

Erlend Horn tror Venstres lokale miljøtiltak kan få flertall i bystyret.

Tror på bystyreflertall
Uansett blir det opp til kommunene selv å avgjøre hvilke verktøy de ønsker å ta i bruk. Erlend Horn (V) er likevel klar på at partiet så snart det er mulig vil foreslå at bystyret i Bergen vedtar den strengeste versjonen av regelverket.

— Nå har vi mindretallsbyråd, og da er det håp om å få til en mer offensiv miljøpolitikk. Derfor regner jeg med at vi kan samle opposisjonen, inkludert KrF, om de fleste av disse forslagene, sier han.

— Betyr det at du tror flertallet vil stemme for et mulig forbud mot dieselbiler?

— Først og fremst ønsker vi differensierte bompenger, slik at dieselbiler og andre forurensende biler betaler mer bompenger enn andre biler. Det vil være et insentiv til å bruke mer miljøvennlig transport. Men på dager med ekstremt stor forurensning må man i en periode kunne si at man ikke kan kjøre med dieselbil.

Les hele saken på side 15 i Bergens Tidende lørdag 12. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**