Styre- og gruppemøte Frogner Venstre mandag 1.12.14 kl. 18-19

Mandag 1.12.14 er det lokalt nominasjonsmøte i Frogner Venstre – vi har vårt styre- og gruppemøte i forkant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


AGENDA:

Status nominasjonsmøte
Kontingent 2014
Møteplan 2015
Årsmøte

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**