Oppklaring rundt forlenget valgperiode for kommunestyret

Det medfører ikke riktighet at politikerne i Stokke via fylkesmannen har søkt om 1 års forlengelse av inneværende valgperiode. Dette blir hevdet i et brev som i dag bl.a. er sendt gruppelederne i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Fra Venstre side står vi ikke bak at det er uttalt frykt blant politikere at en kommunestrukturdebatt vil ta for stor oppmerksomhet i valgkampen 2015, slik det også hevdes fra avsender av dokumentet. Venstre tror dette spørsmålet derimot bare vil krydre den lokale valgkampen og engasjementet.

Valgurne

Foto: Microsoft

Når det gjelder fylkesmannens henvendelse til sentrale myndigheter forstår Venstre det slik at dette er for å undersøke mulighetsrommet for en prolongering av inneværende valgperiode.

Når det kommer til hva Venstre har stemt for i kommunestyret er det at det gjennomføres sonderinger/forhandlinger med Sandefjord (og evt. Andebu) med tanke på en mulig ny kommunestruktur. Videre at Tønsberg stilles i bero til disse sonderinger/forhandlinger er sluttført.

Resultatet av disse møterundene legges fram for kommunestyret i første møterunde i 2015.

Venstre har ikke noe i vårt inneværende program som sier at partiet skal vedta en ny kommunestruktur i inneværende periode. I programmet sier Venstre et behov for en større kommune bl.a. for å løse samhandlingsreformens utfordringer. I vårt program peker vi da på SAS (Sandefjord-Andebu-Stokke) som en mulig god løsning på dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**