Fortsatt folkefest

Det blir fortsatt folkefester som Tall Ships Races selv om Bybanen legges langs Bryggen, skriver Julie Andersland i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Gunnar Jensen skriver i BT 9. august at Bybanen langs Bryggen ikke er forenelig med folkefester som Tall Ships Races. Det er forståelig at Jensen tenker slik, men det stemmer ikke.

Under årets seilskutefest var det nødvendig å stenge Bryggen og Torget for trafikk. Alternativet med Bybanen langs Bryggen har tatt høyde for dette, og legger opp til at Bybanen da går mellom Åsane og Sandbrogaten, og mellom Flesland og Nonneseter.

Tall Ships Races innebar store trafikkomlegginger i sentrum, for både biltrafikk og kollektivtrafikk. Slik er det også på 17. mai. Det vil være tilfellet også i fremtiden, uansett hvor Bybanen går. Et transportsystem som ikke må endres på de forholdsvis få, store festdagene vi har får vi bare om vi lager et system med dårlig tilgjengelighet nettopp i sentrum, som for eksempel bybanetunnel i Peter Motzfeldts gate. Det bør ingen være interessert i.

Julie Andersland
Venstre

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende onsdag 13. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**