Norge trenger et grønt budsjett

Ola Elvestuen har ett budskap til regjeringen inn mot behandlingen av årets statsbudsjett: Budsjettet må bli grønt. — Vi kan ta store grep slik at dette budsjettet i miljøsammenheng blir et historisk budsjett. Nå skal vi vise handling og vise at vi mener det vi har sagt, sier Venstres nestleder til Dagsavisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Norge må bli et lavutslippsland. Venstre mener skatter og avgifter er avgjørende for å nå denne målsettingen.

Ola Elvestuen i Stortinget

Foto: Anne Solsvik

– I høst blir det en klimakamp. Jeg tror det blir hardere enn mange er forberedt på, sier Elvestuen til Dagsavisen.

I forrige uke gikk både Venstreleder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide med knallharde miljøkrav til regjeringens statsbudsjett. i avisen Vårt Land.

Venstre er tydelige på at vi må gjennomføre vedtak som gjør at vi når klimamålene som klimaforliket har satt.
– Vi kan ta store grep slik at dette budsjettet i miljøsammenheng blir et historisk budsjett. Nå skal vi vise handling og vise at vi mener det vi har sagt, sier Venstres nestleder.

Økte miljøavgifter
I fjorårets budsjettforhandling fikk Venstre og Krf gjennomslag for å øke mineraloljeavgiften med 52 øre per liter.

Venstre mener mineraloljeavgiften bør opp til svensk nivå, det vil si at den på sikt skal helt opp til fire kroner per literen.
– Fjoråret var bare en forsmak på hva som kommer under årets forhandlinger. Vi har klimaforliket mot 2020, vi vet vi har dårlig tid, derfor må vi bruke sterke virkemidler. Budsjettet er hovedarenaen for dette, og her må vi bruke de tiltakene som virker nemlig å målrette skatter og avgifter. Det skal bli dyrere å forurense, sier Elvestuen.

I sitt alternative budsjett fra i fjor foreslo Venstre å øke miljøavgiftene til 7,5 milliarder kroner. Inntektene kan brukes på skatteletter til privatpersoner og bedrifter, slik at man sikrer et grønt skatteskifte, forklarer han.

For å få til dette, mener Elvestuen at vi må ta i bruk et bredt spekter av miljøavgifter:
– miljøavgift på fly
– økning av CO2-avgift på norsk olje- og gassproduksjon
– øke avgiften på bensin og diesel
– øke avgiftene på strøm.

Venstre vil også innføre miljøavgift på plastposer og øke miljøavgiftene på drikkevareemballasje med 10 prosent.
– Skal vi endre forbruksmønster kan økte avgifter vise vei. Målet er ikke endring i seg selv, men at endringene har effekt. Det handler om å få resultater, sier han.

Tesla Leaf elbil

Foto: Arne Ivar Mikalsen

El-bil
EVenstre vil også gi lettelser på de miljøvennlige alternativene. Et eksempel er å fjerne avgift på biodiesel, et annet er å videreføre dagens elbilpolitikk.

Det må ikke være tvil om at null-utslippsbilen skal være mer lukrativ enn utslippsbilen. Et mål på 50.000 el-biler var et grep for å vise verden hvordan man kan få en rask omlegging av energibruken i transportsektoren, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**