Jubel fra Venstrepolitiker i dagens Helse- og omsorgsutvalgsmøte

I dagens møte i Helse- og omsorgsutvalget kjente Venstrepolitiker Maria Serafia Fjellstad på at det faktisk nytter å drive politikk. To av hennes hjertesaker slapp endelig gjennom viktige nåløyer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Martin Kaarby

I en trang kommuneøkonomi er det vanskelig å prioritere langsiktig gevinst framfor kortsiktige økonomiske krav. Det er i det langsiktige perspektivet den gode samfunnsøkonomien ligger. Gjennom å investere i helse sparer vi hverandre for uhelse, utsetter sykdom og gir økt livskvalitet underveis. Sammen med andre har Maria Serafia Fjellstad framsnakket forebygging og folkehelse i både utvalget og kommunestyret. Mer konkrete tiltak som Frisklivssentralen, Demensteam, Dagsenter for eldre eller Dagsenter for demente, Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep samt Hverdagsrehabilitering har vært blant temaene. To av disse sakene ble igjen behandlet i dagens Helse- og omsorgsutvalg – og er dermed på god vei til vedtak også i kommunestyret.

1) Hverdagsrehabillitering: Etter et engasjerende seminar høsten 2012 fremmet Maria Serafia Fjellstad en interpellasjon på temaet november samme høst. Denne ble foranledningen til senere sak, senere forprosjekt – og som nå leder fram til pilotprosjekt her i Harstad. Gjennom trening i hjemmet framfor hjelpetiltak kan funksjon styrkes og funksjonsfall utsettes. I Fredericia i Danmark har man med dette spart 13.9% per bruker i hjemmetjenesten. Nå kan vi også i Harstad hjelpe flere til å være helt sjef i eget liv! Gjennom å ha lyktes med kostnadsreduksjoner de siste årene er det nå litt større handlingsrom til å sette i gang nye prosjekter – som på kort sikt gir en høyere investeringskostnad – før gevinstene kan hentes inn.

2) I Harstad har to barnevernspedagoger med erfaring fra krisesenter etablert et Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. Det nærmeste senteret for øvrig er i Tromsø. De har ved flere anledninger ønsket økonomisk støtte fra kommunen, men tommelen har til nå vært vendt ned av ulike årsaker. De som utsettes for incest og seksuelle overgrep er under risiko for både psykisk uhelse, fysisk sykdom, og i tillegg faller de i større grad utenfor arbeidslivet. Gjennom virksomheten til dette senteret kan vi i bidra til én dør å gå til, bidra til at de ledes til den rette hjelpen tidligst mulig, og med støtte gjennom prosessene. I dagens sak i Helse- og omsorgsutvalget ble vedtaket omtrent som innstillingen fra Rådmannen: man går videre for å sikre en etablering av et støttesenter utfra modellen 80% statlig og 20% kommunal finansiering; og vil hente inn flere tilbud fra mulige drivere.

verdagsrehabilitering

Venstre fremmer i kommunestyret i november en interpellasjon hvor vi ber om et prosjekt på dette i 2013.

Gjennom å investere i helse sparer vi hverandre for uhelse, gjennom å investere i livskvalitet kan vi gi hverandre bedre levde liv. Medaljen har ingen bakside. Harstad Venstre ønsker i årets budsjettprosess å sette folk først gjennom å slå et slag for forebyggende helsearbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**