Fjern kontantstøtten, og gi bedre barnehagetilbud

– Det neste store barnehageløftet skal være å sikre at alle barn i familier med lav inntekt får tilgang til et godt barnehagetilbud. Barn i barnehage får bedre språk, lærer bedre i skolen og flere fullfører videregående skole, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Venstre vil fjerne kontantstøtten for å gi et bedre barnehagetilbud, og særlig styrke mulighetene til å bruke barnehager for de med dårligst råd.

Venstre vil fjerne kontantstøtten for å gi et bedre barnehagetilbud, og særlig styrke mulighetene til å bruke barnehager for de med dårligst råd.
Foto: Bård Ek.

I dag starter regjeringens store budsjettkonferanse, og om en drøy måned legges statsbudsjettet for 2015 fram i Stortinget. Allerede i sin tale til landsmøtet tidligere i vår, varslet Skei Grande et oppgjør med kontantstøtten, og i uttalelsen «Rettferdighet mellom generasjoner» pekte landsmøtet på kontantstøtten som en ordning som bør avvikles.

Gratis kjernetid
– 96,6 prosent av alle 3-5-åringer i Norge går i barnehage. Vi vet at det er barn av foreldre med lav utdanning og inntekt som benytter barnehage minst. Det er bare rundt 60 prosent av minoritetsspråklige barn som går i barnehage. Hva er det som hindrer de foreldrene vi vil nå, i å velge barnehage: Jo kostnadene. Derfor vil Venstre innføre gratis kjernetid — eller gratis halvtidsplass — i barnehager for alle 3-5 åringer, uttalte Venstres leder i sin tale til landsmøtet 2014.

– Å fjerne kontantstøtten er å fjerne en av fattigdomsfellene som veldig mange kvinner, særlig blant innvandrerne, blir sittende fast i. Vi må gjøre barnehager billigere først og fremst for dem med dårligst råd, utdyper Skei Grande overfor VG.

 Derfor vil Venstre innføre gratis kjernetid – eller gratis halvtidsplass – i barnehager for alle 3-5 åringer, uttalte Venstres leder i sin tale til landsmøtet 2014.

Derfor vil Venstre innføre gratis kjernetid – eller gratis halvtidsplass – i barnehager for alle 3-5 åringer, uttalte Venstres leder i sin tale til landsmøtet 2014.
Foto: stock.xchng

Flere pedagoger
Venstre er opptatt av god kvalitet i barnehagen. Trygge barn, med gode fagfolk som kan utvikle barn ut fra deres potensiale. Som kan gi trygghet i oppveksten, glede og læring.

– Nettopp derfor er mangelen på tilstrekkelig mange pedagoger er en av de store utfordringene vi står overfor. Vi mangler rundt seks tusen pedagoger i norske barnehager — litt avhengig av hvordan man teller. Men uansett hvordan man teller: Mangelen er stor, sier hun.

Les også: Trine Skei Grandes tale til Venstres landsmøte 2014.

– Vi må bidra til økt rekruttering av utdannede barnehagelærere og andre med relevant fagkompetanse, samtidig som alle ansatte i barnehagene må få gode muligheter for etter- og videreutdanning. Det er en forutsetning for å styrke i barnehagene. Det må være en prioritet på barnehagefeltet i kommende budsjettbehandlinger.

Budsjettforhandlinger
— Jeg er ganske sikker på at Venstres stortingsgruppe kommer til å stå bak et forslag til statsbudsjett der kontantstøtten fjernes helt allerede neste år. Da vil det være vår posisjon i budsjettforhandlingene med Regjeringen og KrF, sier Trine Skei Grande til VG.

I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF er det ingen formuleringer om at kontantstøtten skal bevares.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**