Liberal og interessert i internasjonal politikk?

Er du en liberaler som er interessert i internasjonal politikk? Medlem i Venstre eller har stemt Venstre ved valget? Da kan kanskje Venstres internasjonale utvalg være noe for deg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hvert andre år setter sentralstyret i Venstre ned et utvalg som jobber med å utvikle internasjonal politikk for partiet og stortingsgruppen. Utvalget følger også arbeidet til de internasjonale organisasjonene Venstre er medlem av, Liberal International og Alliace of Liberals and Democrats for Europa og følger opp engasjement for internasjonal politikk i partiet.

Venstre er inne i en ny stortingsperiode med en gruppe på ni representanter og hvor partilederen er fast medlem av Stortingets utenrikskomité. Dette er et godt utgangspunkt, for både å jobbe med spennende politikk, og mulighet til å sette saker på dagsorden som medlem av Venstres internasjonale utvalg.

Utenriks, miljø

Foto: Luth

Har du lyst til å bruke mer tid på arbeid med menneskerettigheter og demokrati i et internasjonalt perspektiv? Bidra med fakta og engasjement i bistandsdebatten? Arbeide for mer samstemthet i Norges politikk, hjemme og ute?

Har du lyst til å være med å utarbeide skoleringsopplegg om internasjonal politikk, eller bidra til å arrangere seminarer med internasjonal politikk på dagsorden? Da kan dette være noe for deg.

Nytt utvalg skal settes ned den 25. September.

Så vil du, eller kanskje noen du kjenner, melde inn interesse for dette kan du sende en e-post til [email protected]. Send inn navn, kompetanseområder og annen relevant informasjon innen 19. september.

Har du spørsmål om utvalget eller arbeidsoppgavene deres er det bare å sende en henvendelse til samme adresse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**