Venstregjennomslag for norsk-svensk grensebane

Regjeringen har i dag fulgt opp Venstres krav i statsbudsjettet for 2014 om at norske og svenske myndigheter må planlegge en moderne jernbane mellom de to landene på strekningen Oslo-Göteborg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Ved forhandlingen i statsbudsjettet for 2014 fikk Venstre gjennomslag for at samferdselsdepartementet skal vurdere å bygge ny høyhastighetsbane videre fra Oslo til Göteborg.

Mer på NRK.no

NSB tog jerrnbane togvogn

Foto: Rogaland Venstre

Gledelig
– Det er gledelig at regjeringen nå har inngått et samarbeid med Sverige om denne strekningen, men å se dette i et 2030-perspektiv er ikke nok. Det er ikke en satsning som står i forhold til behovene vi har for å knytte oss nærmere til de andre byene i denne delen av Skandinavia, sier Raja.

– På disse strekningene er jernbanen fremtidens transportmiddel, sier Abid Q. Raja, som mener Norge må presse på for at Oslo—Göteborg blir en del av det skandinaviske høyhastighetsnettet.

Regionen har i årene 1999-2011 hatt dobbelt så stor befolkningsvekst som resten av Skandinavia. Veksten har vært på 14,25% og tilsvarer ca. 1 million mennesker, mens resten av Skandinavia har vokst med 8,69%.

Sterk region
Raja mener dette gir grunnlag for en omfattende satsning på jernbane mellom de store byene i Norge, Sverige og Danmark.

– Skandinavia kan bli en sterk region som vil kunne konkurrere med regioner både i Amerika, andre steder i Europa og også i Asia, hvis vi får knyttet landene våre nærmere sammen. Et moderne jernbanetilbud er et hovedprosjekt for å få dette til, sier Raja.

– Mellom Oslo og Gøteborg går det nå bare ett godstog om dagen, mens det går flere tusen trailere hver dag på samme strekning. Både av hensyn til miljøet og med tanke på trafikksikkerheten, er dette uakseptabelt, sier Raja, som mener satsningen på jernbaneforbindelser i Skandinavia er for svak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**