Venstre krever psykisk helse-løft for studenter

– 1 av 5 studenter har alvorlige symptomer på psykiske helseplager. Vi må få på plass et større lavterskeltilbud for studenter, bedre oppfølging av studentene når de begynner på studiene og ikke minst mer forebygging i skolen, gjennom blant annet helsesøstre og rådgivere, sier Iselin Nybø (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Nestleder i Utdanningskomiteen, Iselin Nybø (V), krever et psykisk helse-løft for studenter.

Nestleder i Utdanningskomiteen, Iselin Nybø (V), krever et psykisk helse-løft for studenter.
Foto: Tone Staven

I dag har studentsamskipnadene lagt frem sin helse- og trivselsundersøkelse. Den viser at 1 av 6 studenter er ensomme og 1 av 5 har alvorlige symptomer på psykiske helseplager. Venstre krever et psykisk helse-løft for studenter.

– Det er svært viktig at vi tar studentenes helse og trivsel på alvor. Regjeringen må ta grep, sier Iselin Nybø (V).

Hun viser til 3f i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF. Der står det: “behandlingstilbudet innen psykiatri styrkes, blant annet ved å etablere et lavterskeltilbud i kommunene”.

– Dette forplikter. Det er naturlig å prioritere studenter og kommuner med studenter i denne opptrappingen. Dette er unge mennesker i en sårbar fase som trenger litt hjelp av noen som kan forstå dem, sier nestleder i utdanningskomiteen, Iselin Nybø (V).

[eksternlink#https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2013-2014/dok8-201314-077/
]Se også dette representantforslaget fra Venstre. [/link]

Forslaget ble fremmet i vår, men er ikke behandlet enda. Her foreslår Venstre blant annet:
1. Stortinget ber regjeringen gi studenter rett til å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet.
2. Stortinget ber regjeringen etablere en statlig tilskuddsordning for å øke allmennlegekapasiteten ved studiesteder og i kommuner som har en høgskole eller et universitet, samt styrke kapasiteten innen det psykiske helsetilbudet overfor studenter spesielt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**