Venstrepolitikere på studietur i Berlin

Denne uken inviterte stortingsrepresentant Andrè N. Skjelstad med et knippe Venstrepolitikere med på studietur til Berlin. Formålet med studieturen var å diskutere ulike utfordringer knyttet til både kommunereform og utformingen av et nytt regionalt folkevalgt nivå, og å se om det er noe en kan lære av den tyske forvaltningsmodellen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I Berlin besøkte Venstrepolitikerne det liberale søsterpartiet FDP og representasjonskontoret til Fristaten Bayern.

– Tyskland har grunnlovsfestet det lokale selvstyre og delegert flere oppgaver til lavere forvaltningsnivå. Dette er det viktig for Venstre å ta med seg videre i arbeidet med kommune- og regionreform. Venstre må alltid være en pådriver for det lokale selvstyret og søke at flest mulig beslutninger fattes nærmes mulig de berørte, sier kommunalråd og gruppeleder i Bergen bystyre Julie Andersland.

Venstrepolitikere i Berlin

Foto: Monica Tjelmeland

Desentralisering
Stortingsrepresentant Andrè N Skjelstad synes det var svært interessant å se på hvordan man fordeler oppgavene i Tyskland, selv om Norge ikke vil bli noen føderasjon.

– Det som står klart for meg etter turen til Tyskland er at det er fullt mulig å desentralisere større statlige oppgaver ut til regionene , ikke minst for å skape balanse mellom et sterkt hovedstadsområdet og de andre regionene. Dette vil gjøre at en kan få en større næringsutvikling og en sterkere vekst også i resten av landet .Og ikke minst viljen til å la regionene få bestemme mer , det syntes jeg var meget interessant

Større og sterkere regioner
Ordfører i Eid og leder av Venstres ordførernettverk, Alfred Bjørlo, er enig og legger til:

– Sjølv om det konstitusjonelle er ulikt, er det mykje å lære av Tyskland i å legge oppgåver og ansvar i stort omfang ned på eit regionalt nivå. Eg er overtydd om at Noreg kan gå langt i retning av å flytte makt, oppgåver og kompetanse nedover frå ein sentralstyrt stat – men det krev større og sterkare regionar enn dagens fylkeskommuner.

– Det var lærerikt å se hvor mange felles problemstillinger Norge og Tyskland har når det gjelder hvordan man kan levere velferdstjenester best mulig i fremtiden. Noe annet vi kan lære fra tysk forvaltning, er hvordan staten gir rammer for forskjellige tjenester, mens delstatene og kommunene har ansvar for å utføre tjenesten, med handlingsrom for å gjøre det på “sitt vis”. Det gir nødvendig fleksibilitet og lokalt selvstyre, mens man samtidig forholder seg til nasjonale føringer, sier sentralstyremedlem og fylkesleder Rebekka Borsch.

– Vi ser i Tyskland at størrelse og antall innbyggere gir behov for et mellomnivå kalt Bezirke, som bør kunne sammenlignes med våre fylker /regioner. Når disse tyske regionene har mellom 1 og 5 mill innbyggere bør vi videre tenke at de nye regionene i Norge ikke blir for små, avslutter fylkesråd i Troms Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**