Grip muligheten for politisk påfyll

Lørdag 13. og søndag 14. september arrangeres Lokalpolitisk Nettverk (LPN) på Quality Grand Farris Hotell i Larvik. Denne gangen er det i samarbeid med Buskerud, Vestfold og Telemark Venstre. Det legges opp til et rikholdig program begge dagene. Hovedtema for dette LPN-arrangementet er ” Miljø og verdiskapning”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vi håper du har lyst og anledning til å delta disse to dagene sammen med partikollegaer fra våre to nabofylker. Skulle du ikke ha mulighet for å delta begge dager, kan et alternativ være deltagelse en av dagene. Dette er også mulig.

Lokallagsleder har fått tilsendt alt rundt priser for de ulike alternativene.
Påmelding kan skje på denne linken: Påmelding LPN september 2014

Før påmelding ber vi deg avstemme dette med lokallaget ditt.
Da sees vi i Larvik!

Venstreskolen22

Foreløpig program ser ut som følger:

Vestfold, Telemark og Buskerud Venstre ønsker sine aktive medlemmer velkommen til
Lokalpolitisk nettverk — Venstres skoleringsarena
13. — 14. september 2014
Quality Hotell Farris, Larvik
Tema: Miljø og verdiskapning

PROGRAM
Lørdag 13. september
10:30 Oppmøte og registrering — utdeling av materiell
11:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk i Larvik
v/ Hallstein Bast, varaordfører i Larvik
Kulturelt innslag – Presentasjon av opplegg

11:30 Ordførerkandidat og ombudsrollen
Innlegg v/Alfred Bjørlo, ordfører i verdens største Venstre-kommune — Eid i Sogn og Fjordane – og siden dialog med Hallstein Bast (varaordfører i Larvik), Olav Kasland (ordfører i Bø) og Hallvor Lilleslett (ordfører i Gol)
13:00 Valgkampforberedelse: Listestilling, nominasjon og forberedelser
Presentasjon av Per Martin Berg (regionsekretær for våre tre fylker), Unge Venstre, Venstrekvinnelaget, Liberale Studenter og planene framover

13:30 Lunsj
14:00 Kampanjearbeid og nettverksbygging
v/Anne Solsvik, tidligere leder av Unge Venstre og nå rådgiver til Trine Skei Grande

15:00 Venstres politikk:
Miljøpolitikk lokalt og nasjonalt v/Rebekka Borsch og Anne Solsvik
Innlegg, debatt og diskusjon

16:45 Kaffepause

17:00 Næringspolitikk lokalt og nasjonalt v/Alfred Bjørlo og Anne Solsvik
Innlegg, debatt og diskusjon

(De som skal delta på politisk verksted på søndag oppfordres til å skrive notater til leserinnlegg under denne sekvensen)

19:00 Møteslutt lørdag
20:00 Middag

*******************************************************************************

PROGRAM
Søndag 14. september
09:00 Bli enda bedre på å selge inn saker til media:
Spissing av budskap
Identifisering av medieluker
Lokalt medielandskap
Mediekonkurransen

10:00 Praktiske øvelser/trening (parallelsesjoner):

Politikk:
Skrive innlegg basert på lørdagens politiske innlegg/debatt
Talerstoltrening (video)

Organisasjon:
Lær om møteledelse, valg, avstemming
Lokallagsutvikling
Kampanjearbeid – planlegging
Lær å bruke Venstres medlemsregister

13:00 Møteslutt, informasjon om landskonferansen, neste LPN i mars.
Vel hjem! (Med matpakke i hånda)

Alle som deltar på LPN i september, mars og juni vil få fullført Venstreskolen trinn 3.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Leder Telemark Venstre Torgeir Fossli på:
Tlf: 90 68 85 15
Mail:[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**